Aktuelt:

IKKE BARE SPINN: Smedvig Eiendom skal fylle nybygget Spinn med sirkulær innovasjon. Nå har selskapet inngått avtale med GK som kan gi persontilpasset inneklima for brukerne av bygget.
IKKE BARE SPINN: Smedvig Eiendom skal fylle nybygget Spinn med sirkulær innovasjon. Nå har selskapet inngått avtale med GK som kan gi persontilpasset inneklima for brukerne av bygget.

Smedvig Eiendom og GK tilbyr inneklima som tjeneste

Smedvig Eiendom og GK har inngått samarbeid om utvikling av en ny leveranseavtale hvor inneklima leveres som en tjeneste.

Publisert Sist oppdatert

Det er på Spinn-prosjektet Site 4016 i Stavanger at de to partnerne har inngått samarbeidsavtalen. Eiendommen er et regionalt kunnskaps- og utviklingssentrum for bygg, anlegg og eiendomsnæringen, og Spinn skal bli det første sirkulære bygget i regionen. Planen er å teste ut gjenbruk av materialer og nye sirkulære forretningsmodeller. Smedvig Eiendoms Site 4016 huser rundt 80 leietakere innenfor BAE-næringen i Stavanger fordelt på 14 bygg.

Spinn blir et 3.000 kvadratmeter stort bygg som skal fylles med sirkulær innovasjon. Prosjektet er basert på Future Builts kriterier for rehabilitering. Fasaden skal bestå av gjenbrukte plater hentet fra ulike bygg og prosjekter.

– Avtalen innebærer at GK, sammen med Smedvig Eiendom, skal utvikle en leveranseavtale for inneklima som en abonnementstjeneste sier fagdirektør Mads Mysen i GK.

Han forteller at GK i dag tilbyr både service og vedlikehold av ventilasjonsanlegg.

– Men mange kunder er ikke opptatt av selve installasjonen - de er opptatt å få ut effektene av god luftkvalitet og riktig temperatur. Disse kundene kan snart kjøpe “Inneklima som en tjeneste” som en samlet pakke, fortsetter Mysen.

Site 4016 består av både nybygg og eldre, eksisterende bygningsmasse som skal oppgraderes. I klyngen skal samarbeid og deling gi kunnskapsutvikling, økt digitalisering og innovasjon og økt bærekraft.

– Et viktig element i Smedvig og Site 4016s strategier for bærekraft, er å bygge en sirkulær fremtid. Vi ønsker også at Site 4016 kan være en living lab der aktørene i BAE- næringen kan teste ut nye løsninger. Smedvig ønsker å bidra til innovasjon og sette standarden i bransjen. Vi er samtidig veldig opptatt av å få tilfredse leietakere hvor de ansatte får optimale arbeidsforhold og kan yte best mulig når de er på jobb. Det var derfor naturlig for oss å teste ut denne nye forretningsmodellen sammen med GK på Spinn-prosjektet sier CTIO i Smedvig, Rune Augenstein.

– Tjenesten tar høyde for at brukerne selv kan bestemme temperaturen i rommene de oppholder seg i, vi kaller det personlig klimatisering. Forskning har for eksempel vist at kvinner er mer produktive når temperaturen er ca. 25 grader, mens menns mentale prestasjoner er best når temperaturen er rundt 21 grader. Brukere har ulike behov, og gjennom å treffe bedre på temperatur, vil vi få økt trivsel og produktivitet hos de som arbeider i lokalene, sier Mysen.

Avtalen innebærer at GK tar ansvar for drift og oppetid til klimainstallasjonene gjennom hele avtaleperioden, samt at GK garanterer et inneklima etter avtalte målsetninger med Smedvig og samtidig sikrer mest mulig effektiv energibruk.

Det jobbes også med å ta høyde for fremtidige endringer og vedlikeholdsbehov når de tekniske anleggene bygges. Det kan redusere livsløpskostnadene og øke bærekraften. Kvalitet vil gi mindre bruk og kast gjennom byggets levetid.

Powered by Labrador CMS