Juss:

GIKK PÅ TAP: Boligselgeren tapte en halv million kroner da budgiveren ikke greide å skaffe finansiering. Selgeren saksøkte deretter megleren for å ha gjort dårlig jobb.
GIKK PÅ TAP: Boligselgeren tapte en halv million kroner da budgiveren ikke greide å skaffe finansiering. Selgeren saksøkte deretter megleren for å ha gjort dårlig jobb.

Skyldte på megler da kjøper ikke greide å ordne finansiering til bolighandelen

Boligselgeren mente at megler hadde rotet det til og gikk til søksmål. Retten slår fast at det er selgeren og ikke megleren som beslutter om salg skal skje.

Publisert

I 2018 ville et ektepar i Kvinesdal selge boligen de hadde eid i en årrekke. Mannen i huset var i ferd med å pensjonere seg, og paret hadde planlagt å flytte til Tyskland, hvor mannen opprinnelig var fra.

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS ble kontrahert til å stå for salgsjobben, og prisantydning ble satt til 3,5 millioner kroner. Høyeste bud ble 3,3 millioner kroner, og dette budet var gitt med forbehold om finansering. Selgerne aksepterte budet innenfor budfristen.

Megleren sendte deretter ut akseptbrev, og her stod det at var inngått bindende kjøpsavtale på 3,3 millioner kroner pluss omkostninger. Selgerne inngikk deretter leiekontrakt for bolig i Tyskland fra samme dato som kjøper i henhold til kontrakten skulle overta boligen.

Fikk ikke finansiering

En tid etterpå informerte kjøperen til megleren at han ikke fikk finansiering og at han trakk seg fra kjøpet. Megleren informerte selgerne og boligen ble lagt ut på ny. Denne gangen var ikke eiendommen like attraktiv i markedet: Huset ble ikke solgt før høsten 2020, om lag to år etter den første salgsrunden. Og salgsprisen ble 2,8 millioner kroner, altså rundt en halv million kroner lavere enn «salget» i 2018.

Selgeren krevde deretter erstatning for tapt salgssum, ny annonse på Finn.no, ny tilstandsrapport, ekstra utgifter til husforsikring, kommunale avgifter, renter på boliglån, strømutgifter, fly fra Tyskland til Norge to ganger, reise med bil til Norge og for utgifter til advokat. I kravet ble det gjort fradrag for utleie av boligen, da huseierne hadde leid ut etter at de flyttet ut.

Selgerens påstandsgrunnlag var at de ikke var blitt informert fra megler om betydningen av finansieringsforbeholdet. Det ble også poengtert at megler hadde en særlig omsorgsplikt siden, huseieren opprinnelig er fra Tyskland og ikke hadde solgt eiendom i Norge tidligere. De hadde derfor behov for tydelig og god rådgivning, ble det anført fra prosessfullmektigen til ekteparet.

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS har erkjent at akseptbrevet fra 2018 utgjorde et ansvarsgrunnlag, da det var egnet til å forvirre en forbruker til å tro at eiendommen var endelig solgt. EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS påstod seg frifunnet, mot å betale 112.000 kroner til dekning av selgers kostnader knyttet til flyttingen til Tyskland, ny annonse på Finn.no, ny tilstandsrapport og advokatbistand.

I retten var det motstridende forklaringer mellom selger og megler. Sistnevnte viste til at han hadde gjentatte ganger hadde informert selger om at kjøpers bud var gitt med finansieringsforbehold, og at han videre hadde forklart selger at kjøper ikke hadde hatt møte med banken og at finansiering ikke var avklart. Selger på sin side hevdet at megler hadde bagatellisert finansieringsforbeholdet og at «det ikke var noe problem og ikke noe han skulle bry seg om».

Retten finner det «ikke sannsynliggjort» at megleren har sagt til selger at det var liten eller ingen risiko knyttet til finansieringsforbeholdet. Retten finner ingen holdepunkter for dette i den tidsnære dokumentasjonen og mener det ville være lite naturlig av eiendomsmegleren å uttale noe slik i den situasjonen som forelå.

Dommeren skriver videre at selgeren aksepterte det høyeste budet, og at selger var kjent med at budgiveren ikke hadde dokumentasjon for sin finansiering. Ved å gi selger informasjon om den manglende finansieringen, har megler lagt forholdene til rette for huseiers avgjørelse om salg, mener retten.

- Det er selgeren og ikke megleren som beslutter om salg skal skje og til hvem, oppsummerer Agder tingrett.

Nullsumspill

Agder tingrett slår dermed fast at EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS skal frifinnes, mot å betale beløpet på 112.000 kroner, som megleren allerede hadde akseptert å betale. Selgeren fikk dermed ikke erstattet prisdifferansen for at boligen ble solgt til langt lavere pris.

Og selgeren fikk heller ikke særlig uttelling for beløpet som han ble tilkjent. Agder tingrett slår fast at siden selgeren tapte saken, må han også betale sakskostnadene til EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS. De var på 106.000 kroner.

Powered by Labrador CMS