ANSETTER: SKB Eiendom-sjef Erlend Garmann Tuntland bygger opp organisasjonen.

Styrker laget med tre ansettelser i SKB Eiendom

SKB eiendom styrker kapasiteten og kompetansen i selskapet med tre ansettelser.

Publisert

Petter Fagerli er ansatt som forvaltningsdirektør i SKB Eiendom. Han har vært eiendomssjef innenfor næring i selskapet i over tre år og er rekruttert internt til den nyopprettede stillingen som forvaltningsdirektør for både bolig- og næringseiendom. Stillingen har totalansvaret for inntekts- og kostnadssiden av selskapets eiendommer.

Petter Fagerli

Petter Fagerli er utdannet Bachelor i Økonomi og administrasjon samt en mastergrad i Eiendomsutvikling- og forvaltning fra NTNU. Før SKB Eiendom jobbet han fem år i Tellus Eiendom AS som eiendomsforvalter

Jonan Foss er ansatt som investeringsanalytiker i SKB Eiendom. Han skal være med å profesjonalisere investeringsprosessene for både kjøp og salg, men også eiendomsporteføljen under daglig forvaltning.

Johan Foss

Johan Foss er utdannet Bachelor in Business Administration fra Esade og innehar en Master i Finans fra Imperial College Business School. Han har bakgrunn fra prosjektfinansiering innenfor eiendom i Arctic Securities i to år, samt to år som Management Consultant i Management Solutions.

Ansten Stafsberg er ansatt for å styrke Controller-funksjonen i økonomiavdelingen, og vil her ha ansvaret for rapportering/oppfølging mot forvaltnings- og driftsavdelingen samt oppfølging av budsjett og utviklingsprosjekter.

Ansten Stafsberg

Ansten Stafsberg er utdannet Bachelor i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI. Han kommer fra stillinger i AF Gruppen og Söderberg & Partners Norge de seneste to årene.

Powered by Labrador CMS