– Skal være med å gi stedet identitet

Ulven Energisentral skal bli «en estetisk og opplevelsesmessig kvalitet» i gateløpet i Standardveien.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Fortum Oslo Varme har DARK Arkitekter søkt om rammetillatelse for eiendommen Selma Ellefsens vei 15 på Økern i Oslo. Den eksisterende bygningen ble oppført av Statens bygnings- og eiendomsdirektorat i 1982 som bygg for dataindustri.

DigiPlex Norway overtok eiendommen i 2000, og den er godkjent benyttet som datasenter.

Det er inngått avtale mellom DigiPlex Norway og Fortum Oslo Varme om omforming av overskuddsenergi fra datasenteret til fjernvarme og levering av kjøling i retur til datasenteret. På bakgrunn av dette søkes det om å etablere en energisentral med et bruttoareal på 441 kvadratmeter.

– Byggets fasadeuttrykk skal være med å gi stedet identitet, samt bli en estetisk og opplevelsesmessig kvalitet i gateløpet i Standardveien. Det er ønske om å gi fasaden mot Standardveien en utforming som formidler byggets funksjon i forhold til energigjenvinning og bærekraft, skriver DARK Arkitekter i redegjørelsen til Plan- og bygningsetaten.

Les også: Vant rekkefølgesak mot kommunen

Ulven Energisentralen vil være et lite bygningsanlegg sett i forhold til de prosjektene som er under realisering i området. Arkitektselskapet har derfor valgt å utforme fasaden mot sør som en «vekst og panelvegg» bestående av vertikale vegetasjonsfelt og felt med trekledning i samspill.

– Fjernvarmesystemet til Fortum Oslo Varme er et 60 mil langt distribusjonssystem for termisk energi midt i Oslo by, og er et fantastisk verktøy for å flytte energi fra noen som har et overskudd av energi til noen som etterspør energi, heter det i redegjørelsen.

Les også: Byantikvaren er sterkt kritisk

DigiPlex driver sine datasentre utelukkende på fornybar strøm fra norske vannkraftverk. Omsøkt tiltak «vil virkeliggjøre miljøvennlig industriutvikling ved bærekraftige løsninger innen datasenterindustrien og derved bidra til en bærekraftig utvikling i Oslo ved at spillvarme fra datasenteret omformes til fornybar energi til fjernvarmenettet i Oslo og at fjernvarmeanlegget vil levere kjøling til datasenteret».

– Den lovpålagte utfasing av fossile energikilder til oppvarming og byens utvikling har økt etterspørselen etter fjernvarme. Tredjeparts leveranser i fjernvarmenettet er til det beste for miljøet og byens befolkning, skriver DARK Arkitekter.

Powered by Labrador CMS