BYDEL: Byen blir ikke til å kjenne igjen når strandsonen er ferdig utviklet.
BYDEL: Byen blir ikke til å kjenne igjen når strandsonen er ferdig utviklet.

Skal bygge mange hundre nye boliger langs sjøkanten

En helt ny bydel ved sjøen 700 boliger, næringslokaler, strandpromenade, torg og mye annet skal utvikles på dagens jernbanetomter.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan resultatet av utviklingen i strandsonen på Hamar til slutt blir løst er det ingen som vet med sikkerhet, men faktum er at deler av den med tiden blir frigitt byutvikling fordi området ikke er nødvendig for drift av den fremtidige jernbanen.

Bane Nor Eiendom og Hamar kommune har nå fått utarbeidet en mulighetsstudie for byutvikling av disse kremtomtene. Den belyser hvordan deler av Mjøsas bredd kan realiseres raskt og med kortere tidshorisont enn dobbeltsporutbyggingen, ifølge en pressemelding.

- Mulighetsstudien ble utarbeidet våren 2020, før valget av løsning for jernbanen ble tatt. Det er valgt å vise kun alternativet med nåværende stasjon. Studien viser hvordan strandsonen kan utvikles i to faser, hvor området nærmest Mjøsa utvikles tidlig, heter det blant annet.

Når jernbanen er bygd kan resten av arealet som ikke skal brukes til jernbane utvikles som del av byområdet. Mulighetsstudien viser en ny bydel med sammenhengende strandpromenade, gater, torg og grøntområder, omtrent 600-700 boliger, samt næringsarealer, hotell og ny bruk av de gamle verkstedbygningene. Bane Nor Eiendom understreker at dette er muligheter og ingen ferdig løsning.

- I det videre arbeidet med detaljregulering for Strandsonen vil Bane Nor Eiendom som tiltakshaver og Hamar kommune som reguleringsmyndighet diskutere en rekke forhold knyttet til byutviklingen, opplyses det.