Analyse:

150.000 KVM: Konsernet har 150.000 kvadratmeter i porteføljen.
150.000 KVM: Konsernet har 150.000 kvadratmeter i porteføljen.

Siktet for brudd på bokføringsloven – fikk 178 mill. i overskudd

Ifølge styret er det høyst uklart hvilke forhold siktelsen mot Norinvest AS relaterer seg til.

Publisert

– Norinvest AS er siktet for brudd på arbeidsmiljøloven og bokføringsloven. Det fremgår ikke av siktelsen om Norinvest AS vil bli påkrevd å betale et bestemt beløp og/eller skal ilegges foretaksstraff. Styret finner grunn til å påpeke at det er høyst uklart hvilke forhold siktelsen mot Norinvest AS relaterer seg til, men at den omfatter selskap i konsernet og personer i ledelsen. Syret bistår etterforskningen ved behov, og vurderer denne fortløpende i påvente av utfallet av denne, skriver styret i Norinvest AS i årsberetningen for 2019.

Det Trondheim-baserte konsernet driver med forvaltning og eiendomsutvikling, hotelldrift og investeringer i andre virksomheter. I fjor foretok Norinvest begrenset med investeringer.

– Det er gjort et salg av en større aksjepost som har styrket konsernets likviditet ved inngangen til 2020. Som følge av dette, er Norinvest for 2020 godt rustet for nye investeringer i årene som kommer. Bærekraft, smarte investeringer, stabil arbeidskraft og innovasjon og infrastruktur vil være sentrale satsingsområder for Norinvest fremover, heter det i årsberetningen.

Styret anser selskapets finansielle risiko som lav, og påpeker at det er betydelige merverdier i selskapets eiendeler.

– Det har god tilgang på kreditt, og selskapets egenkapital er solid.

Covid-19-nedstengingen har gitt minimale tap i leieinntekter for Norinvest, men selskapet har også hotellvirksomhet.

Norinvest-konsernet hadde i fjor samlede inntekter på 208,9 millioner kroner og et overskudd før skatt på 126,7 millioner. Tilsvarende overskudd i morselskapet landet på 178 millioner kroner.

Konsernet har 150.000 kvadratmeter i porteføljen.

Powered by Labrador CMS