VERDITAP: Ullevålsveien 116 ble solgt for 35 millioner kroner, men ville oppnådd langt høyere salgssum om den ikke var regulert til parkformål. Selgerne mener Oslo kommune må betale for verditapet som de er påført.
VERDITAP: Ullevålsveien 116 ble solgt for 35 millioner kroner, men ville oppnådd langt høyere salgssum om den ikke var regulert til parkformål. Selgerne mener Oslo kommune må betale for verditapet som de er påført.

Selgerne krever 180 millioner kroner i erstatning

Vil ha erstatning av Oslo kommune for verditap etter at eiendommen ble omregulert fra bolig til park. Rettssaken starter neste uke, og ferske rettsdokumenter viser omfanget av kravet.

Publisert Sist oppdatert

Estate Nyheter har tidligere omtalt eiendommen Ullevålsveien 116, med et tomteareal på nesten seks mål, med svært god beliggenhet. Da Ullevålsveien 116 ble lagt ut for salg i 2016, ble eierne kjent med at eiendommen var regulert til park. Omreguleringen skal ha skjedd allerede i 1949.

Salget har vært satt på vent i flere omganger i påvente av en avklaring, men i sommer ble Ullevålsveien 116 solgt for 35 millioner kroner. Selgerne er klare på at eiendommen kunne blitt solgt for et langt høyere beløp hvis den ikke var regulert til parkformål, og det har i lengre tid vært kjent at de ville gå til erstatningssøksmål mot Oslo kommune.

Rettssaken starter i neste uke. Partenes sluttinnlegg er nå sendt Oslo tingrett. Selgerne representeres av advokat Ole Hauge Bendiksen i Langseth Advokatfirma. Det er fire selgere som går til sak mot kommunen. I sluttinnlegget fra Bendiksen fremgår det at det er lagt ned påstand om at Oslo kommune dømmes til å betale erstatning oppad begrenset til totalt 179 millioner kroner, fordelt på de fire selgerne. I tillegg kreves det erstatning for påløpte advokatkostnader på rundt en million kroner.

- Saksøkerne gjør gjeldende erstatningskrav mot Oslo kommune som følge av manglende etterlevelse av riktig gjeldende arealformål for eiendommen Ullevålsveien 116. Saksøkerne er påført økonomisk tap ved eiendommens verditap, og som følge av påførte utgifter, heter det i sluttinnlegget.

- Det riktig gjeldende arealformål for eiendommen Ullevålsveien 116 er bebyggelse/boligstrøk, påpekes det fra selgernes prosessfullmektig.

Erstatningskravet baserer seg på kapasitetsstudie fra Lund+Slaatto Arkitekter AS, fremgår det av sluttinnlegget. Arkitekt Espen Pedersen fra fra Lund+Slaatto stiller som sakkyndig vitne, det samme gjør advokat/megler Torbjørn Ek.

- Foreldet

Kommunen avviser alle krav.

- Det foreligger ikke noe vedtak som viser at Ullevålsveien 116 var regulert til bebyggelse før 1949. Uten et slikt vedtak kan ikke retten legge til grunn at eiendommen var regulert til bebyggelse før 1949, innleder kommuneadvokaten i sitt sluttinnlegg.

- Kommunen mener videre at det anførte økonomiske tapet er vesentlig for høyt. Den fremlagte kapasitetsstudien bygger på at kommunens egen eiendom også skal utnyttes, og den legger opp til omfattende sprengningsarbeider, også på kommunens eiendom. Både bygningene og hagen i Ullevålsveien 116 er dessuten oppført på byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Også porten inn til statens hall under eiendommen er bevaringsverdig. Dette reduserer mulighetene for utbygging vesentlig og dermed det anførte økonomiske tapet. Endelig er det uklart om saksøkerne i beregningen av tapet har tatt høyde for de kostander som vil påløpe til utbyggingen, heter det videre.

Oslo kommune mener kravet uansett er foreldet.

- Fristen startet å løpe da eiendommen ble regulert i 1949, subsidiært da soneplanen ble vedtatt i 1977, eller atter subsidiært da eierne selv utvilsomt ble klar over reguleringen i 2016. Friststart for foreldelse er derfor uansett mer enn 3 år forut for at stevning ble tatt ut 4. mars 2021, skriver kommuneadvokaten, som også bestrider at saksøkerne har krav på erstatning for sakskostnader forut for saksanlegget.

- Kommunen har ikke opptrådt ansvarsbetingende. Kravet er videre svært høyt og må uansett begrenses av skadelidtes alminnelige tapsbegrensningsplikt.

Det er satt av fire dager til rettssaken.

Powered by Labrador CMS