Content

Saltbrygga. Veien fra en god idé til et unikt prosjekt.

Når Alfa Eiendom gjør noe, så gjør de det ordentlig. Da Thore Liverød presenterte sine tanker og ideer om Saltbrygga i Larvik, fikk Pareto Bank innblikk i et boligprosjekt med ambisjoner om å skape langsiktige verdier for både beboere og nærmiljø. Et nytenkende og annerledes prosjekt, tuftet på grunnleggende verdier som fellesskap og sosialisering. Første byggetrinn står nå ferdig, og prosjektet har allerede blitt en referanse for hvordan fremtidens bomiljøer kan utvikles.

Publisert Sist oppdatert

Saltbrygga handler ikke bare om moderne arkitektur, men også om en moderne måte å leve på. Hva la dere vekt på i utviklingen av prosjektet, Thore Liverød?

Thore Liverød
Thore Liverød

-Vi hadde stor respekt for området vi skulle inn i. En av de flotteste sjøtomtene i Larvik.

Fire forskjellige arkitekter ble engasjert for å lage den beste reguleringsplanen, og vi inviterte naboer, kommunen og andre interesserte til å vurdere forslagene sammen med oss. Forslagene skapte naturlig nok både debatt og engasjement, men også gode innspill som vi tok med oss videre.

Vi ville at Saltbrygga skulle tilby boliger for alle livets faser. Det skulle ikke være boliger forbeholdt de få, men inkludere mennesker i forskjellige aldre og med forskjellige behov.

Det ble utviklet eneboliger i rekke tilpasset blant annet førstegangskjøpere, og her hjalp vi flere som manglet egenkapital til å realisere boligdrømmen. Ut mot bryggekanten bygget vi fem av Larviks dyreste eneboliger tegnet av Lund Hagem arkitekter. Dette er designsmykker som byr på helt spesielle kvaliteter, samtidig som de passer godt inn i miljøet.

Nå lanserer vi også et bomiljø for godt voksne som vi kaller Otium. Dette er boliger som ikke skal selges, men leies ut. Dette gir seniorer friheten til å disponere sine oppsparte midler slik de ønsker den dagen de selger boligen sin. I Otium kan de leie til en fornuftig pris så lenge de vil.

Hvorfor valgte dere å samarbeide med Pareto Bank på dette prosjektet?

-Vi kjenner menneskene, og vet at de har høy kompetanse på større eiendomsprosjekter.

Pareto Bank er blant de fremste i Norge på denne typen finansiering. De forstår at det er viktig å skape et godt konsept – og at det tar tid å gjøre det. Vi har et åpent og ukomplisert samarbeid: vi presenterer prosjektet over bordet og får innspill over bordet.

Hva er forskjellen på Pareto Bank og tradisjonelle banker når det gjelder utviklingen av eiendomsprosjekter?

-Pareto Bank er mer spisset mot utvikling, deres tankesett handler om prosjektfinansiering.

De er rasende dyktige folk, som av den grunn ofte kan stille krevende spørsmål. Det skaper en konstruktiv dialog, som gjør at vi sammen finner gode løsninger.