FLASKEHALS: - Langdryge plan- og byggesaksprosesser her blitt en stor flaskehals for gjennomføring av boligprosjekter, sier Lars Jacob Hiim, administrerende direktør Boligprodusentenes Forening.
FLASKEHALS: - Langdryge plan- og byggesaksprosesser her blitt en stor flaskehals for gjennomføring av boligprosjekter, sier Lars Jacob Hiim, administrerende direktør Boligprodusentenes Forening.

Salget av nye boliger stuper

Legger skylden på høye materialkostnader, inflasjon, renter og usikkerhet – og utfordring med finansiering.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag formiddag la Boligprodusentenes Forening frem tall for salg og igangsetting av nye boliger for juli og august 2022. Her kommer det frem at salget av nye boliger er sterkt fallende sammenlignet med samme periode i fjor.

- Salget av nye boliger i juli og august 2022 er 29 prosent under 2021, sier Lars Jacob Hiim, administrerende direktør Boligprodusentenes Forening.

Boligprodusentenes Forening viser til at det årlige boligbehovet er mer enn 29.000 boenheter.

Solgte nye boliger siste tolv måneder er bare knappe 23.000 boenheter. Dette skaper utfordringer i nyboligmarkedet, og Hiim er urolig for konsekvensene for boligforsyningen, bedriftene, sysselsettingen og de som trenger bolig.

- Nedgangen skyldes høye materialkostnader, inflasjon, renter og usikkerhet. Flere rapporterer at bankene er mer restriktive med å gi kunder boliglån. I tillegg har langdryge plan- og byggesaksprosesser blitt en stor flaskehals for gjennomføring av boligprosjekter, heter det fra Boligprodusentenes Forening.

Hiim oppfordrer kommunene til å sette fart i behandlingen av innsendte plan- og byggesaker for å få flere byggeklare tomter og unngå ytterligere forsinkelser i gjennomføring av boligprosjekter.

Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 22.783 boenheter, som er 21 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 5414 boenheter, som er 27 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 4071 boenheter, som er 39 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 13.299 boenheter, som er ni prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsettingen av nye boliger i juli og august 2022 er 24 prosent under juli og august 2021, viser tall fra Boligprodusentenes Forening. Igangsettingen av nye boliger i juli 2022 er 52 prosent under juli 2021. Igangsettingen av nye boliger i august 2022 er syv prosent under august 2021.

Markedet for fritidseiendom viser også en kraftig nedgang. Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 55 prosent under samme periode i 2021. Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 4 266 enheter, som er 50 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Powered by Labrador CMS