Planen omfatter et nybygg på 7-9 etasjer, mens de kulturhistoriske verdiene i Trondheim postgård skal ivaretas.
Planen omfatter et nybygg på 7-9 etasjer, mens de kulturhistoriske verdiene i Trondheim postgård skal ivaretas.

Reitan legger til rette for kunsthall og teater i Trondheim

Planen omfatter et nybygg på 7-9 etasjer, mens de kulturhistoriske verdiene i Trondheim postgård skal ivaretas.

Publisert

– Hensikten med planen er å legge til rette for kunsthall (Posten Moderne) i Postgården og nytt folketeater(Nye Hjorten Teater) med publikumsrettet aktivitet med sal og scene med over 600 sitteplasser, fremgår det av planforslaget, som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Forslagsstiller er Reitan-selskapet E.C. Dahls Eiendom AS gjennom Trondheim Postgård DA.

Planen inkluderer å rive bebyggelse i Apotekerveita 16 og del av Thomas Angells gate 5, og opparbeide et nytt tilbygg på tilsvarende 7-9 etasjer på den ubebygde tomten i bakgården. De kulturhistoriske verdiene i Trondheim postgård, Dronningens gate 10, skal ivaretas.

Planen omfatter også transformasjon av sidefløy i bakgården til eksisterende eiendom i Dronningens gate 10 og Thomas Angells gate 5. Første etasje i det nye tilbygget kobles til de publikumsrettede arealene i eksisterende bebyggelse i Dronningens gate 10, Postgården.

Planforslaget tillater et nybygg i kvartalet med fasade mot Apotekerveita. Teatersal og scenetårn ligger over et teatertorg. Det etableres en balkong for publikum ut mot Apotekerveita, som delvis krager over gategrunn.

Det etableres takterrasse mot nord som beboere i Thomas Angells gate 5 skal ha tilgang til.

– Planforslaget legger til rette for bedre byliv i Midtbyen. Det legges til rette for mer bruk og aktivitet ved at Apotekerveita utformes som gatetun slik at gående og syklende kan bruke hele veitas bredde, fremgår det av planforslaget.

Nytt teaterbygg har krav om glass i fasaden og god visuell kontakt mellom veita og førsteetasjen og veita. Dette skal bidra til å skape gateliv og trygghet i veita.

– Det er lagt til rette for uteservering på den mest solrike plassen i det inntrukne hjørnet ved Søndre gate 12. Uteserveringen ligger i direkte tilknytning til serveringssted, og vil bidra til folkeliv både i Apotekerveita og i Dronningens gate.

Ny foreslått bebyggelse blir synlig i bybildet, som følge av høyde til scene og scenetårn. I planforslaget påpekes det at det ligger flere høye bygg inntil planområdet, og «det er derfor vurdert å være akseptabel fjernvirkning av tiltaket».

Ole Robert Reitan uttalte gjennom en pressemelding i desember at Postgården er Karl Norums siste mesterverk før han gikk bort.

– Det ærverdige bygget skal, med kunst og kultur, åpnes opp for publikum slik at Trondheim blir enda mer levende og aktuell, uttalte Reitan.

Han ønsker seg et kunstmuseum og teater som engasjerer, overrasker og inspirerer.

– Døra skal være vidåpen inn til oss. Her skal vi våge å vise fram kunst som utfordrer og underholder oss. Kunst er ekstremt personlig, du kan se noe helt annet enn det jeg ser, og det er det som er så fascinerende. Kunsten skaper egne opplevelser for hver enkelt, og det skal virkelig Posten Kunstmuseum gjøre, uttalte Reitan.