Bolig:

NESTEN 16.000 KVM: Planforslaget skisserer et totalt bruksareal bolig på 15.300 kvadratmeter samt 500 kvadratmeter næring.
NESTEN 16.000 KVM: Planforslaget skisserer et totalt bruksareal bolig på 15.300 kvadratmeter samt 500 kvadratmeter næring.

Har planer om 175 boliger på Ensjø – kan bli skole i stedet

Etter NRKs tomtekjøp på Ensjø må trolig ett av to aktuelle boligprosjekter vike plass for en ny skole.

Publisert

I januar skrev Estate Nyheter at tre privatpersoner (Isabella Maria Staubo Hedemark, Erik Sarmento Staubo og Peder Louis Sarmento Staubo) ønsker å bygge boliger på den 9,3 mål store tomten de eier i Gladengveien 17 på Ensjø. I dag er tomten bortfestet, og fester – Edgar Haugen-selskapet Ragde Eiendom gjennom Gladengveien 17 ANS – driver næringsvirksomhet i tråd med gjeldende regulering.

I hevendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE) ble det skissert et totalt bruksareal bolig på 15.300 kvadratmeter samt 500 kvadratmeter næring.

– Vår vurdering er at prosjektet i Gladengveien 17 oppfyller krav og føringer i overordnede planer og veiledere på en god måte, skrev Arcasa Arkitekter til PBE.

Nå er det ikke sikkert at det blir boliger på den nevnte tomten. I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte skriver etaten at Gladengveien 17 i skolebehovsplanen er blitt vurdert som én av to aktuelle tomter for skole på Ensjø. PBE anbefaler derfor foreløpig skoleformål, inntil planområdet eventuelt viser seg å være uegnet for formålet, eller at skoleformålet vurderes et annet sted.

For øvrig støtter PBE forslaget om bolig, næring og offentlige formål, dersom skole løses et annet sted i nærområdet.

Gladengveien 17 ligger like ved Grenseveien 65-67 – en eiendom som Møller Eiendom ønsker å transformere fra dagens bilvirksomhet til et fremtidig bydelsprosjekt med 254 boliger og et næringsareal på 2.200 kvadratmeter. I tillegg til leiligheter vil Møller Eiendom tilby town-house boliger.

Dette er den andre tomten som skolebehovsplanen har vurdert som aktuell for skole på Ensjø. Møller Eiendom ble varslet om dette forholdet i juli i fjor, og venter altså fremdeles på en avklaring.

Opprinnelig var også Ensjøveien 7-15 aktuell som skoletomt, men NRKs tomtekjøp på Ensjø har endret dette.

I en e-post til Møller Eiendom skriver PBE følgende: «Som en følge av at NRK har kjøpt deler av den eiendommen som først var vurdert som egnet for en ungdomsskole, og som også kan vurderes egnet for NRK, har det resultert i at vi vurderer at Grenseveien 65-67/Gladengveien 17 kan være enda mere egnet og aktuell for ungdomsskole.»

Powered by Labrador CMS