SAMARBEIDER: PBE-sjef Siri Gauthun Kiellannd har med seg Selvaag Bolig, Neptun Properties, Norsk Eiendom, Asplan Viak og Strak AS i en referansegruppe for å se på effektiviseringstiltak i planprosessene.
SAMARBEIDER: PBE-sjef Siri Gauthun Kiellannd har med seg Selvaag Bolig, Neptun Properties, Norsk Eiendom, Asplan Viak og Strak AS i en referansegruppe for å se på effektiviseringstiltak i planprosessene.

PBE vil kutte tidbruken i planprosesser

Plan- og bygningsetaten har satt i gang et nytt prosjekt som skal kutte tiden det tar å fremme en reguleringsplan i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

– Vi vil effektivisere planprosessene for både brukere og kommunen, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

Målet med prosjektet er å identifisere og fjerne tidstyver i planprosessene.

– Vi skal også teste andre effektiviseringstiltak, og dette gjør vi i dialog med bransjen. Plan- og bygningsetaten kommer til å etablere flere piloter og grep som vi vil presentere i tiden fremover, sier Kielland.

– Vi har et samarbeid med Norsk Eiendom, forteller Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten. – Nå er vi i ferd med å etablere en referansegruppe med private og offentlige forslagstillere, samt et lite utvalg av konsulenter som jobber med detaljplanlegging i Oslo.

I referansegrupper har Selvaag Bolig, Neptun Properties, Norsk Eiendom, Asplan Viak og Strak AS takket ja til å delta i referansegruppen, og flere er på invitasjonslisten. Plan- og bygningsetaten ønsker i tillegg å få med offentlige forslagsstillere slik at denne delen av planarbeidet blir representert også.

Ifølge Bermann vil PBE prioritere saksbehandling av planforslag med boliger hvor planforslaget følger rammene som er gitt i overordnede planer.

– Dette er et forsvinnende lite antall planer av den samlede porteføljen, men vi ønsker likevel å signalisere at vi vil belønne slike planforslag med raskere saksbehandling.

Powered by Labrador CMS