Aktuelt:

LANGSIKTIG ANSVAR: - Byutvikling må sees over lengre perioder enn tiden frem til neste valg, poengterer styreleder Stig L. Bech i Norsk Eiendom.
LANGSIKTIG ANSVAR: - Byutvikling må sees over lengre perioder enn tiden frem til neste valg, poengterer styreleder Stig L. Bech i Norsk Eiendom.

- Reinvangs innspill er en saklig velbegrunnet start

- Samtidig må vi være realistiske hva gjelder den politiske situasjonen, sier styreleder Stig L. Bech i Norsk Eiendom.

Publisert

Under Citykonferansen for et par uker tilbake var byrådssekretær for byutvikling Rasmus Reinvang svært konkret på en serie tiltak som kan vurderes med sikte på å gjenreise tilliten i relasjonen mellom Plan- og bygningsetaten og bransjen. Bransjen lovet konstruktive bidrag, blant annet hva gjelder realistiske forventninger og respekt for planmessige rammer.

I oppsummeringen fra debatten ble det særlig trukket frem fem innspill fra Reinvang, som generelt er blitt positivt mottatt i bransjen. Dette gjaldt:

  1. Åpne for private områdeplaner
  2. Avvikle bruken av VPOR m.v. i tråd med Bygg21s anbefalinger
  3. Innføre "Steg for steg" eller Københavnlignende modell for plansaker i Oslo – tilpasset parlamentarisk modell
  4. Gi PBE oppgaven med å samordne innspill fra andre kommunale enheter
  5. Styrke PBE bemanningsmessig for kortere saksbehandlingstid i plansaker

Vi har kontaktet styreleder i Norsk Eiendom Stig L. Bech om oppfølgingen av "Reinvangs 5 punkter":

- Fra Norsk Eiendoms side følger vi opp de nevnte tiltakene, og har tatt initiativ til fortsettelse av en serie samarbeidsmøter, sier Bech.

- Vi var generelt veldig positive til at Reinvang var så offensiv og konkret i sine innspill. Det hjelper å ha en entydig liste og felles mål. Samtidig må vi være realistiske hva gjelder den politiske situasjonen.

- Men skjer det noe?

- Ja, helt klart, svarer Bech og legger til:

- Det jobbes nå blant annet med utvalg av de første pilotene for bedret effektivitet. Dette er arbeid som har pågått over noe tid – som vi oppfatter alle deltakere er positive til. Vi har tilbudt kurs i "Steg for steg" til hele etaten.

- Gjennomføringen av "Reinvangs 5 punkter" kan være avhengig av at også partiene utenfor byrådet bidrar til konsensus, til beste for byutviklingsarbeidet fremover. Ser du for deg at også Høyre som opposisjonsparti kan støtte forslagene?

- Ja, det vil jeg håpe på. Vi noterte oss jo at Reinvang under konferansen også strakk ut en åpen hånd til Høyre og James Stove Lorentzen (leder i Byutviklingskomiteen, red. anm.). Byutvikling må sees over lengre perioder enn tiden frem til neste valg. Jeg er sikker på at også den nye generasjon byutviklingspolitikere tar ansvar og hjelper det til enhver tid sittende byråd til å gjennomføre nødvendige og langsiktig fokuserte tiltak hva gjelder organisering av planprosesser. Reinvangs innspill er en saklig velbegrunnet start, avslutter Bech.

Powered by Labrador CMS