STOR: Oslobygg blir en av landets største på eiendom. Foto: Alexander Ottesen, Wikipedia CC2.0
STOR: Oslobygg blir en av landets største på eiendom. Foto: Alexander Ottesen, Wikipedia CC2.0

Regjerer over 2,5 millioner kvadratmeter eiendom

Etablerer en av Norges største byggherrer og eiendomsaktører.

Publisert Sist oppdatert

Bystyret i Oslo har opprettet det nye kommunale foretaket Oslobygg KF, som får ansvar for bygging og drift av alle nye formålsbygg i kommunen. Oslobygg sluker dermed de kommunale foretakene Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg, ifølge en pressemelding.

LES OGSÅ: – En unik mulighet til å skape et enestående byrom

– Vi starter med å samle foretakene og jeg har stor tro på prosjektet. Ett større foretak er bedre rustet til å tilpasse seg fremtidige krav om hurtigere endringer og økt kompetanse innen teknologi, innovasjon og nye arbeidsmetoder, sier Victoria Marie Evensen som er byråd for næring og eierskap.

Oslobygg skal forvalte omlag 2,5 millioner kvadratmeter eiendom og blir dermed en av Norges største byggherrer og eiendomsaktør. Sammenslåingen ble vedtatt av bystyret 29. januar. De mener etableringen skal gi større og mer robuste fagmiljøer som blir positivt for  rekruttering og muligheten til å utvikle egne ansatte.

LES OGSÅ: Boligbygg Oslo ba Plan- og bygningsetaten om et avklaringsmøte

– Kommunen kan nå i større grad tilrettelegge for mer effektiv bruk av egne tomter og bygge for flere formål i ett og samme prosjekt. Vi får mulighet til å fremme god klimapolitikk, og til å bekjempe arbeidskriminalitet. I tillegg står vi sterkere rustet til å ta i bruk ny teknologi i våre byggeprosjekter, hevder byråden.

Boligbyggs forvaltning av kommunale boliger skal fortsette i et eget foretak fordi dette skiller seg fra de øvrige foretakene når det gjelder leietakere, husleiemodell og finansiering.

LES OGSÅ: Oppgitt over manglende respons fra Plan- og bygningsetaten

– I tillegg er det viktig å ivareta det boligsosiale formålet til Boligbygg, nettopp å skaffe boliger til vanskeligstilte. Jeg tror dette best ivaretas i et eget foretak, påpeker Evensen.

Oslobygg er operativt tidligst om ett år. I gjennomføringsfasen vil dagens foretak fortsette sin vanlige drift.

LES OGSÅ: Gikk konkurs da entreprenøren forsvant 

Powered by Labrador CMS