Annonsørinnhold

Fjorårets vinner av Storebrand Eiendoms Bærekraftspris: Vestres nye møbelfabrikk, The Plus

Prisen eiendomsbransjen kniver om

Finalistene er klare. To rehabiliteringsprosjekter og et nybygg skiller seg ut fra de nominerte, og kniver om Storebrand Eiendoms gjeve Bærekraftspris 2023. Prisen løfter frem eiendomsaktører som gjennom sine prosjekter utfordrer etablert praksis og opptrer som forbilder i bransjen. - Disse har overbevist juryen i år, sier juryleder Unn Hofstad om Eiendomsspars rehabiliteringsprosjekt Urtekvartalet Fabrikken, Base Propertys nye hovedkontor for Lnett, og Smedvig Eiendoms rehabiliteringsprosjekt Innoasis.

Sammen for en bærekraftig fremtid

Storebrand har jobbet med bærekraftige investeringer siden nittitallet, og som Norges største, private kapitalforvalter ønsker de å utnytte sin posisjon til å påvirke selskaper til å tenke nytt, særlig innen bærekraft. 2023-prisen deles ut under Arendalsuka for tredje året på rad, og konkurransen tilspisser seg, forteller Hofstad.

– Nye EU-genererte lover og rammeverk som definerer bærekraftige eiendomsinvesteringer og krever økt transparens og rapportering, har sammen med økte energipriser og kunnskap om klima- og naturkrise løftet oppmerksomheten vesentlig. Forventningsnivået til hvor bærekraftige byggeprosjekter skal være øker. Bærekraftige bygg er bra for kloden og kan ha en direkte positiv innvirkning på økonomien både for investorer og brukere.

– Vi ønsker å hedre aktørene som velger å investere i en mer bærekraftig fremtid. Storebrand Eiendoms Bærekraftspris skal trekke frem nettopp disse prosjektene og bidra til at enda flere jobber for å møte behovet for høyere bærekraftskvalitet. Eiendomsaktørene er bestillerne som sitter med nøkkelen til lavere klima- og miljøbelastning og mer natur- og menneskevennlig byggeri. De har et ansvar for å utfordre konsulenter og entreprenører, og sørge for at flere tenker nytt og tar i bruk nye og mer bærekraftige løsninger i eiendomsutvikling.

Hva skal til for å vinne Bærekraftprisen?

Hofstad kan fortelle at det i stor grad handler om evnen til å levere fremtidsrettet kvalitet i alle ledd, og ikke utelukkende den miljømessige delen av bærekraft, men også den sosiale. De nominerte vurderes mot et spekter av faglige temaer. Helhet er noe av det juryen ser etter når de skal finne det neste, store forbildet innen bærekraftige byggeprosjekter. Tredjeparts miljøsertifiseringsordninger som BREEAM utgjør gode verktøy for å sikre balanse og dokumentert kvalitet på ulike områder, og inngår derfor i vurderingskriteriene. Prosjektene evalueres ut fra omfattende dokumentasjon og befaring på byggene.

Juryen består av:

● Agathe Schjetlein, Finans Norge

● Jonas Holme, Sintef

● Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse

● Nicolai Riise, Mad arkitekter

● Unn Hofstad, Storebrand Eiendom (juryleder)

Hva kjennetegner årets finalister?

Majoriteten av fremtidens bygningsmasse er allerede bygget, og alt byggeri utgjør en miljøbelastning. Når man likevel bygger nytt er det derfor avgjørende at bærekraft vektlegges sterkt. Samtidig trenger vi flere erfaringer som forteller hvordan vi kan omgjøre eksisterende bygningsmasse til fremtidsrettede lavutslippsbygg på best mulig måte. Oppgradering av eksisterende bygg er en nøkkel i arbeidet mot FNs klima- og bærekraftsmål og en god miljømessig og sosial utvikling. Årets finalister svarer opp dette på en god måte.

#1 Smedvig: Grønn arealeffektivisering

– Innoasis er et foregangsprosjekt, hvor teknologi og bærekraftige prinsipper har jobbet hånd i hånd for å omgjøre et slitent betongbygg fra 1978 til en grønn oase anno 2022. På det samme opprinnelige arealmessige fotavtrykket har rehabiliteringen sørget for 30 prosent økning i brukbart areal, 75 prosent økning i mulige arbeidsplasser, 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp, 67 prosent nedgang i termisk energibehov og 75 prosent redusert behov for levert energi. Sverdrups gate 27 i Stavanger har gått fra å være et ineffektivt og lite bærekraftig bygg, til et BREEAM-NOR Very Good sertifisert kontorbygg, verdig for fremtiden, forteller Frederic Willassen, Eiendomssjef i Smedvig.

Innsiden av Innoasis, frodig innredet med planter som står i stil med det lyse treverket

#2 Eiendomsspar: Revitalisert gammel fabrikk

Finalens andre rehabiliteringsprosjekt, Fabrikken, er det nest største bygget i Urtekvartalet i Oslo. Samlet rommer Urtegata 9 et areal på ca. 16.500 arealeffektive kvadratmeter. Bygget skal være et dynamisk studiested for Høyskolen Kristiania. Prosjektet ble ferdigstilt av Eiendomsspar før tiden og under budsjett, og klarte fremdeles å oppnå BREEAM NOR Excellent-sertifisering.

Fasaden til Fabrikken i Urtegata 9

– Bygget er et av Norges høyest klassifiserte rehabiliteringsprosjekt. Fabrikken bidrar til et stort løft for bydel Gamle Oslo, og som et av landets ledende eiendomsselskap har vi i Eiendomsspar alltid fokus på bærekraft, men det krever et nøyaktig forarbeid. For å forsikre oss om at Fabrikken skulle bli det bærekraftige forbildet vi ønsket oss, var vi avhengige av et tett samarbeid med arkitekt, entreprenør og leverandører, og det fikk vi til her, forteller André Dalene, Miljøsjef i Eiendomsspar.

#3 Base Property: Massivtre, solceller og ombruk

Årets nybygg-finalist startet arbeidet i 2019 i Sandnes, med riving av et mursteinbygg. Her var allerede den bærekraftige prosessen i gang i Jærveien 33, hvor både små gatesteiner og deler av teglveggfasaden ble skåret ut og tatt vare på til gjenbruk. Resultatet er det nye hovedkontoret til Lnett, bygget inntil rådhuset fra 1961, med glassfasader over fire etasjer og etablert solcellepanel, dominert av en hovedtrapp i eik.

Her er innsiden av mellombygget i Lnett sitt nye hovedkontor.

– De to store parameterne ved bygging er fremdrift og kost. Her har fremdriften gått bedre enn forventet, og det at vi bygget i massivtre har i stor grad bidratt til effektiviseringen. Kostnaden har ikke blitt høyere enn ved tradisjonell materialbruk, og for oss i Base Property er det givende å få delta i noe såpass nytt. Det har vært ekstremt spennende å følge med på prosessen med de prefabrikkerte veggene, og sett hvordan de har påvirket fremdriften. Takket være gode innspill fra både Lnett og entreprenør Backe Rogaland, har vi også løftet bygget fra BREEAM Excellent til BREEAM Outstanding, og virkelig kjent på hvordan vi er stolte av å vise frem dette massivtrebygget, sier byggherre og daglig leder Andreas Poulsson i Base Property.

Høy bærekraftstandard hos tidligere pris-vinnere

I fjor var det The Plus, Vestres nye møbelfabrikk på Magnor, som vant Storebrand Eiendoms bærekraftspris. Bygget i massivtre regnes som den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår, og juryen var tydelig på at ingenting relatert til bærekraft var overlatt til tilfeldighetene.

– Prosjektet har benyttet krevende rammeverk som BREEAM-NOR og FutureBuilt for å definere høy bærekraftsstandard over et bredt spekter av temaer, og i tillegg sikret god arkitektur og andre menneskevennlige kvaliteter. Det er rett og slett "Outstanding", konkluderte juryen.

I 2021 var vinneren Entra med prosjektet Kristian Augusts gate 13, og juryen var mektig imponert over prestasjonene innen ombruk.

– Prosjektet imponerer med 80 prosent ombruk av materialer og er til stor inspirasjon for andre som vil gjenbruke mer, både ved å påvirke tolkningen av lovverket og ved å dokumentere praktiske erfaringer som andre kan lære av. Bygget er også forbilledlig tilrettelagt for biologisk mangfold, lokal overvannshåndtering og ikke minst trivsel både i og rundt bygget.

Powered by Labrador CMS