PRIS FOR OMBRUKSPROSJEKT: Adm. direktør Sonja Horn og direktør prosjektutvikling Per Ola Ulseth mottar prisen.
PRIS FOR OMBRUKSPROSJEKT: Adm. direktør Sonja Horn og direktør prosjektutvikling Per Ola Ulseth mottar prisen.

Prisdryss i eiendomsbransjen

Runar Skjerven Eggesvik, Kristian August gate 13 og Røa Torg stakk av med priser under avslutningen av Oslo Urban Week.

Publisert

Det var under avslutningen av byutviklingskonferansen Oslo Urban Arena at det ble delt ut tre priser: Årets transformasjonsprosjekt, Årets bylivsprosjekt og Årets pollinator.

Entras ombruksbygg Kristian August gate 13 mottok prisen Årets transformasjonsprosjekt. En fagjury nominerte bygget til prisen og det var publikum som stemte prosjektet frem til årets vinner.

Juryen uttalte følgende om hvorfor Kristian August gate 13 ble nominert:

«Dette er Norges første bygg hvor ombruk av byggematerialer og sirkulære løsninger er benyttet i større skala. Bygget har endret tankegangen rundt hva som kan gjenbrukes, selv med krevende forutsetninger. Juryen har lagt vekt på at dette prosjektet er et viktig bidrag til innovasjon i bransjen, og at det utfordrer leverandører, etablerte systemer, utviklere og arkitekter til å tenke annerledes. Her gjenbrukes materialer i samspill med nybygg på en forbilledlig måte».

Entra er utvikler, mens MAD og Asplan Viak er arkitekter. Scenrio er interiørarkitekt.

Runar Skjerven Eggesvik ble kåret til Årets pollinator. En pollinator er en person som fungerer som matchmaker som får i gang gode prosesser for byutvilkingen. Bransjeforeningen OMA ønsker å få frem mennesker som bidrar til prosesser og kreative løsninger som skaper begeistring blant byens innbyggere.

DRIVING FORCE: Runar Skjerven Eggesvik.
DRIVING FORCE: Runar Skjerven Eggesvik.

Juryens begrunnelse for nominasjonen:

«Runar en driving force i utvikling av bylivstilbud med kreativitet og kvalitet, og tør å satse på nye områder. Runar er kjent for å samarbeide godt med alle fagdisipliner og roller innen byutviklingen, og for sitt brennende bransje-engasjement. Han har jobbet aktivt gjennom koronaperioden med å utarbeide nye kreative konsepter, og juryen har vektlagt hvordan han er en sentral bidragsyter i å restarte byen».

Prisen Årets bylivsprosjekt gikk til Røa Torg, som er utviklet av Røa Centrum AS. Arkitekt er LPO Arkitekter, mens Norconsult er landskapsarkitekt.

VELLYKKET TORG: Røa Centrum står bak prisbelønnede Røa Torg.
VELLYKKET TORG: Røa Centrum står bak prisbelønnede Røa Torg.

Juryens begrunnelse for nominasjonen:

«Det blå handelssenteret fra 1950-tallet er med på å fortelle en del av Røas utbyggingshistorie, og det nye glassbygget relaterer seg til skalaen i den eldre næringsbebyggelsen i både form og volum. Torget ligger som en naturlig nedskalering av bebyggelsen på begge sider: den eldre bebyggelsen på den ene siden og den nye boligbebyggelsen langs Vækerøveien på den andre. Grepet bidrar til å revitalisere området og skape økt aktivitet og liv på plassen».

Powered by Labrador CMS