ØKTE VOLUMER: Foreslått fremtidig situasjon (basert på bilde fra 2018) med økte volumer for Oslo konserthus, Haakon VIIs gate 10, Ruseløkkveien 14-16, samt nybygg mellom Johan Svendsens plass og Haakon VIIs gate 10.
ØKTE VOLUMER: Foreslått fremtidig situasjon (basert på bilde fra 2018) med økte volumer for Oslo konserthus, Haakon VIIs gate 10, Ruseløkkveien 14-16, samt nybygg mellom Johan Svendsens plass og Haakon VIIs gate 10.

– Vika tåler økte høyder og nye volumer (+)

Storebrand ønsker å videreutvikle eiendommene Haakon VIIs gate 10 og Ruseløkkveien 14-16, samt oppføre et nytt volum hvor en parkeringsplass blir erstattet med et nytt kontorbygg.

Publisert

– Vi ønsker et større fokus i det videre planarbeidet for Vika, og at Nationaltheatret stasjon kan få et større fokus som det vi oppfatter er et meget velfungerende kollektivknutepunkt med kapasitet til flere kollektivreisende, skriver Storebrand Asset Management AS i en høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel (KPA) i Oslo som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Selskapet eier flere eiendommer i Vika. Nærmest stasjonen er Haakon VIIs gate 10, som ble bygget for å huse Storebrand i 1963. Storebrand har også, i samarbeid med Oslo kommune, transformert Ruseløkkveien til gågate etter byrådsskiftet 2015.

– Vi har investert i videreutvikling av flere eiendommer i Vika, og når Via Vika i Ruseløkkveien 26 åpner, ser vi for oss at Nationaltheatret stasjon vil få flere reisende, og at Ruseløkkveien som helhet (helt til Aker brygge-området) vil styrkes som gangakse i kombinasjon med kollektivreiser. Storebrand ønsker utredning/omregulering av Ruseløkkveien mellom Ruseløkkveien 26 og Ruseløkka skole, skriver selskapet.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.