Vegard Thunes Jørgensen er senioradvokat ved Wikborg Reins Bergens-kontor og medlem av firmaets Næringseiendomsteam. Ine Osland er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og medlem av firmaets Næringseiendomsteam. Foto: Erik Burås/StuidoB13
Vegard Thunes Jørgensen er senioradvokat ved Wikborg Reins Bergens-kontor og medlem av firmaets Næringseiendomsteam. Ine Osland er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og medlem av firmaets Næringseiendomsteam. Foto: Erik Burås/StuidoB13

Ukens tips: Rettsvirkning av plandokumenter (+)

I forbindelse med kjøp og utvikling av eiendommer, oppstår det ofte spørsmål om hvilke plandokumenter man må forholde seg til, og hvilken rettsvirkning de ulike plandokumentene har.

Publisert Sist oppdatert

Det finnes en rekke ulike plandokumenter, med mer eller mindre bindende virkning for fremtidige tiltak på eiendommer. På kommunenivå, er det særlig kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner (områdeplaner eller detaljreguleringsplaner) som er sentrale og vil gi føringer for hvilke tiltak som kan gjennomføres.

Både kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner består av et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Arealplankartet angir arealformål for fremtidig arealbruk, mens planbestemmelsene inneholder bestemmelser om blant annet grad av utnytting, rekkefølgekrav, estetiske krav og vilkår for bruken.

Både angivelsen av planformålet i arealplankartet og de tilhørende bestemmelsene er rettslig bindende for nye tiltak og ved utvidelse av allerede eksisterende tiltak, jf. plan og- bygningsloven § 11-6 (kommuneplan) og § 12-4 første ledd (reguleringsplan). Nye tiltak eller utvidelser kan dermed ikke være i strid med hverken arealformålet eller planbestemmelsene, med mindre det søkes om og gis dispensasjon. Tilsvarende vil kommunen ha plikt til å gi tillatelse til tiltak som er i samsvar med reguleringsplanen, og som ellers ikke strider med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. plan- og bygningsloven § 21-4.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.