Maren Lome er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og medlem av firmaets Næringseiendomsteam. Erik Enger-Mår er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og medlem av firmaets Næringseiendomsteam. Foto: Erik Burås/StudioB13
Maren Lome er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og medlem av firmaets Næringseiendomsteam. Erik Enger-Mår er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og medlem av firmaets Næringseiendomsteam. Foto: Erik Burås/StudioB13

Ukens tips: Forslag om permanente teknologinøytrale boliglover (+)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå sendt på høring et forslag om å gjøre lovene om fysisk årsmøte og generalforsamling bo borettslag teknologinøytrale på permanent basis.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med Covid-19 trådte det den 9. april i kraft en midlertidig forskrift med unntak fra reglene om fysisk årsmøte og generalforsamling i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag. Forskriften gjelder bare frem til 27. mai, men kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå sendt på høring et forslag om gjøre disse lovene teknologinøytrale på permanent basis. Samtidig foreslås det å utsette de lovbestemte fristene for å avholde årsmøter eller generalforsamling i 2020 til 31. oktober.

Den midlertidige forskriften er nærmere beskrevet i et tidligere ukens tips, men forslagene i den permanente lovendringen inneholder noen avvikende reguleringer og presiseringer fra den midlertidige forskriften.

Den permanente lovendringen medfører at dagens absolutte krav om fysisk oppmøte fjernes. Fjernmøteteknologi og møteapplikasjoner kan imidlertid bare brukes når det er forsvarlig, og løsningene må ha funksjonalitet som gjør at møtet gjennomføres uten at noen av lovens øvrige krav er satt til side. Det er samtidig ingen plikt til å avholde digitale møter, det vil være opp til styret å vurdere hva som er hensiktsmessig. Samtidig er det, for å sikre beboerdemokratiet, lagt opp til at minst to seksjonseiere/andelseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene kan kreve at det gjennomføres fysisk møte.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.