Vegard Thunes Jørgensen er senioradvokat ved Wikborg Reins Bergens-kontor og medlem av firmaets Næringseiendomsteam. Ingrid K. Høstmælingen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder av firmaets Næringseiendomsteam. Foto: Erik Burås/Studio B13
Vegard Thunes Jørgensen er senioradvokat ved Wikborg Reins Bergens-kontor og medlem av firmaets Næringseiendomsteam. Ingrid K. Høstmælingen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder av firmaets Næringseiendomsteam. Foto: Erik Burås/Studio B13

Ukens tips – Leiereduksjoner og leiefritak (+)

En rekke leietakere fremmer nå krav om leiereduksjoner eller leiefritak med grunnlag i koronaviruset Covid 19.

Publisert Sist oppdatert

Vårt klare juridiske utgangspunkt og den gjengse oppfatningen i bransjen, er at standardkontraktene og husleieloven i utgangspunktet ikke gir grunnlag for et slikt krav. Dersom en utleier og leietaker likevel av kommersielle årsaker skal inngå en frivillig avtale om leiehenstand, leiereduksjoner eller leiefritak, er det en del forhold en slik avtale bør inneholde.

Avtalen må klart og tydelig angi hvorvidt leietaker gis en reduksjon i leien (og hvor stor) eller om det gis fritak for leien i sin helhet, eller om avtalen kun innebærer betalingsutsettelse. Det må videre presiseres hvilke leieterminer dette knytter seg til, enten dette gjelder allerede forfalte leieterminer eller fremtidige leieterminer.

Det må også fremgå hvilke deler av leietakers betalingsforpliktelser reduksjonen/fritaket gjelder. I utgangspunktet er det naturlig at dette kun knytter seg til leien som sådan. I så fall skal leietaker på ordinært vis betale sin andel av felleskostnadene og eventuelle andre avtalte betalingsforpliktelser. Utleier vil da få dekning for de løpende driftskostnadene ved bygget.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.