PARK: Anleggets beliggenhet i parken videreutvikler dagens parkkvaliteter. Ill: Asplan Viak
PARK: Anleggets beliggenhet i parken videreutvikler dagens parkkvaliteter. Ill: Asplan Viak

Slik blir nye Tøyenbadet (+)

Den nye bebyggelsen blir på nesten 30 000 kvadratmeter inkludert flerbrukshall, og skal bli et identitetssterkt anlegg som kan videreutvikle den samfunnsbyggende rollen.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Kultur og idrettsbygg Oslo KF har Asplan Viak søkt om rammetillatelse for oppføring av det nye Tøyenbadet med tilhørende utomhusanlegg og infrastruktur.

Av den estetiske redegjørelsen fremkommer det at nye Tøyenbadet «skal favne et rikt hverdagsliv for alle generasjoner med til dels ulike kulturbakgrunner». Det er derfor vektlagt lesbarhet og oversiktlighet innenfor et differensiert romlig mangfold, der luftighet, felleskap, trygghet og identifikasjon er tematisert.

– Løsningen skal gi et klart og identitetssterkt anlegg som kan videreutvikle den samfunnsbyggende rollen Tøyenbadet har hatt for Oslo og lokalt for Tøyen. En viss grad av arkitektonisk signatur eller karakterfasthet vil kunne være bærer for denne rollen, samtidig som anlegget skal leses som et hverdagens brukshus, skriver Asplan Viak i redegjørelsen.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.