BEGRENSET: Plan- og bygningsetaten mener handlingsrommet for planområdet er svært begrenset. Ill: Mer Arkitektur
BEGRENSET: Plan- og bygningsetaten mener handlingsrommet for planområdet er svært begrenset. Ill: Mer Arkitektur

Plan- og bygg stopper NPRO-forslag (+)

Norwegian Property vil bygge 105 boliger i Nydalen, men Plan- og bygningsetaten mener at forslaget er i konflikt med verneverdier.

Publisert Sist oppdatert

Norwegian Property ønsker å utvikle de to naboeiendommene Nydalsveien 15 og 17. I bestilling av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) skrev fagkyndig Mer Arkitektur at eksisterende bevaringsverdig bebyggelse bevares, mens hall i Nydalsveien 17 rives.

Bruttoarealet for eksisterende bebyggelse er på 5 396 kvadratmeter, mens arealet for ny og eksisterende bebyggelse er foreslått til 12 800 kvadratmeter. Av dette skal 8 150 kvadratmeter avsettes til boligformål, nærmere bestemt 105 boenheter.

Nå har imidlertid PBE besluttet å stoppe planinitiativet. I område- og prosessavklaringen skriver etaten at ny bebyggelse, slik det foreslås, ikke tar hensyn til at Nydalsveien 15 (alle bygningsledd og uteområder) er regulert til spesialområde bevaring.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.