Artikkelen er skrevet av advokat Steffen Myrseth og advokat Anette Istre fra eiendomsteamet i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.
Artikkelen er skrevet av advokat Steffen Myrseth og advokat Anette Istre fra eiendomsteamet i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Ny sak om utbyggingsavtaler til Høyesterett (+)

Sagaen om utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav fortsetter. Høyesterett har nylig besluttet å behandle sak om tilbakebetaling av utbyggers finansielle bidrag til opparbeidelse av vei, etter at Sunnfjord kommune omdisponerte bidraget for å samfinansiere et noe annet og større veiprosjekt.

Publisert

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler er et tema mange er opptatt av og som den siste tiden er viet oppmerksomhet i domstolene. Tullinløkka-saken (LB-2019-135154) og Mortensrud-saken (LB-2019-124354) har gitt føringer for rekkevidden og gyldigheten av rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Sistnevnte sak ble for kort tid siden behandlet i Høyesterett og domsresultatet er formodentlig nært forestående. Etter hva vi forstår er også Tullinløkka-saken nylig anket til Høyesterett.

Nylig besluttet Høyesteretts ankeutvalg at en kanskje litt mindre omtalt sak innenfor temaet rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler, Gulating lagmannsretts dom LG-2019-191203, også skal behandles av Høyesterett. Hovedtemaet i denne saken er kommunens adgang til omdisponering av utbyggers innbetalte bidrag til oppgradering av vei.

Den påankede lagmannsrettsdommen konkluderte med at kommunens etterfølgende opptreden, herunder omdisponering av kontantbidraget, førte til at utbyggingsavtalen ikke lenger var i samsvar med kravene i plan- og bygningslovens § 17-3. Lagmannsretten konkluderte også med at avtalen ble rammet av den ulovfestede avtalerettslige ugyldighetsregelen om bristende forutsetninger.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.