VIKTIG DOM: I Barcode-dommen frå 2015 tok Borgarting lagmannsrett utgangspunkt i at ein kunne bruke ein differansemetode for å verdsette tomteverdien til ein gitt anleggseigedom. Foto: Anna Jedynak/Shutterstock.com
VIKTIG DOM: I Barcode-dommen frå 2015 tok Borgarting lagmannsrett utgangspunkt i at ein kunne bruke ein differansemetode for å verdsette tomteverdien til ein gitt anleggseigedom. Foto: Anna Jedynak/Shutterstock.com

Ny kjennelse kan opne for tilbakebetaling av dokumentavgift (+)

Ein ny kjennelse frå Borgarting lagmannsrett kan gi grunnlag for å påklage tidlegare vedtak om dokumentavgift og ev. kreve refundert betalt avgift.

Publisert Sist oppdatert

Borgarting lagmannsrett kjem i kjennelsen av 17. mars 2020 til at ved førstegangsoverføring av heimel til nyutbygd anleggseigedom skal ein rekne dokumentavgift av ein hypotetisk råtomtverdi, berre med tillegg av ev. andel i kostnaden til opparbeidd veg, vatn og kloakk fram til tomta, men sjå bort frå øvrige opparbeidingstiltak, som gravearbeid mv. Avgiftsgrunnlaget kan då i mange tilfelle bli ned mot kr. 0.-. Saka er tidlegare omtala i Estate av Rivertz og Bjørkholt frå BA-HR.

Bakgrunn – dokumentavgift og anleggseiendom

Det blir rekna 2,5% dokumentavgift på overføring av heimel til fast eigedom i grunnboka. Avgifta blir normalt utrekna av salgsverdien til eigedomen, inkludert bygg eller anlegg. Verdsettinga blir gjort etter eit armlengdesprinsipp på tinglysingstidspunktet. Det er samtidig gitt ein særregel for førstegangsoverføring av heimel til eigedom med i sin heilheit nyoppført bygg/anlegg, eller slikt bygg/anlegg under arbeid. I så fall blir det rekna avgift berre av tomteverdien.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.