KJØPTE: Fredensborg Bolig kjøpte brorparten av AS Naturbetong sin portefølje av utviklingsprosjekter.
KJØPTE: Fredensborg Bolig kjøpte brorparten av AS Naturbetong sin portefølje av utviklingsprosjekter.

Naturbetong fikk 209 millioner på bunnlinjen

Salget av utviklingstomter til Fredensborg Bolig AS ga en betydelig gevinst.

Publisert

Årsregnskapet til AS Naturbetong viser at konsernet i fjor hadde samlede inntekter på 266,8 millioner kroner mot 87,4 millioner før. I årsberetningen skriver styret at økningen i hovedsak skyldes betydelige gevinster ved salg av utviklingstomter.

Konsernets årsresultat endte på 209 millioner (-3,1 mill. i 2021).

– De siste årene har konsernet oppnådd gode resultater. Disse resultatene avhenger i stor grad av produksjon og salg av boliger i boligprosjekter, og vil således svinge basert på de ulike prosjektenes utviklings- og gjennomføringstakt, påpeker styret.

Ettersom konsernet i fjor solgte en betydelig andel av dets utviklingstomter, antar styret at aktiviteten reduseres noe i årene som kommer.

I juni i fjor skrev Estate Nyheter at Fredensborg Bolig kjøper brorparten av AS Naturbetongs portefølje av utviklingsprosjekter.

Transaksjonen omfattet en rekke prosjekter sentralt i Oslo-regionen med potensial på rundt 50.000 kvm BRA bolig og næring.

– Vi ser frem til å komme i gang med å videreføre arbeidet med denne attraktive porteføljen. Transaksjonen styrker særlig vårt nærvær i Bærum kommune gjennom prosjekter på en rekke lokasjoner, uttalte Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig i forbindelse med transaksjonen.

AS Naturbetongs hovedeier Sandvoldgruppen vil fremover fokusere på å investere ytterligere i kjernevirksomheten, som er langsiktig og profesjonell utleie av nærings- og bolig eiendommer i stor- Oslo-regionen

Stig Hvinden, 20 prosent medeier i Naturbetong, tidligere styreleder nå daglig leder, vil sluttføre Naturbetongs gjenværende prosjekter.

Powered by Labrador CMS