KREVER LAVERE VOLUM: Klagerne ber om at Fylkesmannen opphever vedtaket, og at det utarbeides nytt reguleringsforslag med lavere utnyttelsesgrad og bygningsvolum.
KREVER LAVERE VOLUM: Klagerne ber om at Fylkesmannen opphever vedtaket, og at det utarbeides nytt reguleringsforslag med lavere utnyttelsesgrad og bygningsvolum.

Naboer vil ha omkamp etter bystyrevedtak (+)

Det kommunale foretaket Omsorgsbygg Oslo fikk bystyrets ja til å oppføre sykehjem med dagsenter og plass til 130 beboere på Tåsen. Naboer mener utnyttelsesgraden er for altfor høy.

Publisert Sist oppdatert

– Klagerne har innvendinger til vedtaket om detaljregulering. Det anføres for det første at vedtaket aksepterer for stor utnyttelsesgrad og bygningsvolum, og på den måten ikke hensyntar omkringliggende omgivelser og naboer, skriver advokat Anette Eckhoff i Advokatfirmaet Ness Lundin i et brev til Oslo kommune v/bystyret.

Advokatfirmaet er engasjert av en rekke naboer, som er misfornøyde med at bystyret klubbet gjennom forslaget fra Omsorgsbygg Oslo om et sykehjem med dagsenter og plass til 130 beboere.

– Vedtaket er ikke i samsvar med intensjonene i kommuneplanens arealdel. Videre må det hensyntas at planområdet ligger midt i et område som ellers er omfattet av Småhusplanen i Oslo. Dernest anføres at vedtaket ikke hensyntar trafikkforholdene og veiene som eiendommene grenser til, ei heller eksisterende stedskvaliteter, siktlinjer, gangveier, parkområde mv., skriver Eckhoff.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.