MØTEPLASSER: Arcasa Arkitekter mener prosjektet kan tilføre nye attraktive bylivstilbud og danne nye sosiale møteplasser.
MØTEPLASSER: Arcasa Arkitekter mener prosjektet kan tilføre nye attraktive bylivstilbud og danne nye sosiale møteplasser.

Krever saken forelagt bystyret (+)

Plan- og bygningsetaten vil stoppe planinitiativet for Torggata 9 B i Oslo. Eldorado Eiendom AS ber om at saken blir forelagt bystyret.

Publisert Sist oppdatert

I februar bestilte Arcasa Arkitekter oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Torggata 9 B. Eiendommen ligger inne i storkvartalet avgrenset av Torggata, Kirkeristen, Storgata og Pløens gate – i bakkant av bevaringsverdig kvartalsbebyggelse.

Ifølge arkitektselskapet vil ny bebyggelse i liten grad påvirke gatebilde i de nevnte gatene. Eiendommen rommet tidligere Eldorado kino, men driftes i dag som bokhandel.

Inklusive eksisterende bebyggelse skisserte arkitektselskapet et fremtidig bruksareal på 7 700 kvadratmeter. Dette inkluderer et påbygg over eksisterende butikklokaler. Det foreslås å rive dagens takoppbygg og etablere et nytt dekke over 3. etasje, samt 5 nye etasjer. Påbygget vil kunne åpne for flere bruksområder enn dagens bygg.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.