Partner Eirik Riddervold og advokatfullmektig Tonje Rismo i Advokatfirmaet Selmer AS.
Partner Eirik Riddervold og advokatfullmektig Tonje Rismo i Advokatfirmaet Selmer AS.

Hva betyr konkursbeskyttelse for utleiere? (+)

Den nye midlertidige loven om rekonstruksjon har flere implikasjoner for utleiere.

Publisert Sist oppdatert

Den foreslåtte midlertidige loven om rekonstruksjon vil gripe direkte inn i utleiers og leietakers rettigheter og forpliktelser etter leieavtalen.

Den 15. april 2020 fremla justis- og beredskapsdepartementet forslag til ny midlertidig lov om rekonstruksjon. Lovforslaget føyer seg inn i rekken av tiltak for å avhjelpe økonomiske problemer for virksomheter som følge av utbruddet av Covid-19. Stortinget skal etter planen behandle lovforslaget den 24. april. Dersom lovforslaget vedtas, vil reglene erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandling frem til utløpet av 2021.

Forbud mot tvangsfullbyrdelse mot leietaker under rekonstruksjon

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.