RIVER OG BYGGER NYTT: Forslaget skal legge til rette for gode og varierte boliger for flere beboergrupper, med oppholdsarealer både på bakken og på takterrasser.
RIVER OG BYGGER NYTT: Forslaget skal legge til rette for gode og varierte boliger for flere beboergrupper, med oppholdsarealer både på bakken og på takterrasser.

Fredensborg har kuttet kraftig i dette prosjektet (+)

Nå skal planforslaget med 69 leiligheter og 1.800 kvadratmeter utadrettet virksomhet sendes til politisk behandling.

Publisert

I mars 2017 bestilte Tag Arkitekter oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Sandakerveien 78 i Bydel Sagene. Bestillingen ble gjort på vegne av Fredensborg Bolig. Det ble da foreslått et totalt areal for den nye bebyggelsen på 10.880 kvadratmeter.

Når planforslaget snart skal sendes til politisk behandling, er samlet bruksareal på 8.000 kvadratmeter. Forslaget rommer nå 69 leiligheter og opptil 1.800 kvadratmeter forretning/tjenesteyting.

– Hensikten med planforslaget er å regulere tomten til blandet formål med bolig, forretning, kontor, og derigjennom å svare ut Oslo kommunens uttalte behov for boliger på en eiendom som gjennom Kommuneplanen er avsatt til fremtidig utviklingsområde. Eiendommens sentralitet, nærhet til kollektivnettet og parkdraget og Akerselva, gir et godt utgangspunkt for å oppnå god boligkvalitet, heter det i planforslaget.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.