PÅ GUL LISTE: Tordenskiolds gate 12 er oppført på Byantikvarens gule liste over verneverdige bygninger. Foto: Google Street View
PÅ GUL LISTE: Tordenskiolds gate 12 er oppført på Byantikvarens gule liste over verneverdige bygninger. Foto: Google Street View

Entra møter motstand ved Oslo rådhus (+)

Byantikvaren sier nei til vesentlige endringer av hovedkonstruksjonen i bygget som ble oppført for Oslo Trygdekasse.

Publisert Sist oppdatert

I april søkte Grape Arcitechts – på vegne av Entra ASA – om rammetillatelse for Tordenskiolds gate 12. Søknaden gjaldt ombygging og rehabilitering av eiendommen for å kunne tilby oppgraderte og tidsmessige handels-/bevertingslokaler og kontorlokaler.

Tordenskiolds gate 12 er et forretningsbygg i 8 etasjer oppført i 1937 etter tegninger av arkitekt F.S. Platou for Oslo Trygdekasse. Bygningen er oppført på Byantikvarens gule liste over verneverdige bygninger, og er innenfor Rådhusreguleringen, som er registrert i Riksantikvarens NB-register over områder det knytter seg nasjonale kulturminne- og kulturmiljøinteresser til.

Entra ønsker blant annet å bygge igjen en nå overglasset lysgård og flytte ventilasjonsanlegget fra nåværende ventilasjonsrom i 3. og 4. etasje til et nytt påbygg, som erstatter det originale glasstaket og flere sekundære tekniske rom. Flere av butikklokalene i første etasje ønskes slått sammen, samtidig som flere opprinnelige innganger reetableres. Som et avbøtende tiltak for å ivareta kulturminneverdiene, foreslår tiltakshaver å reetablere vestibylen i første etasje og den dobbelthøye ekspedisjonshallen i 2. etasje.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.