SKRIVER OM NYTT LOVFORSLAG: Artikkelforfatter er partner og advokat Karoline Røvik Zeiner i Dalan Advokatfirma DA, som blant annet er spesialisert på problemstillinger innenfor eiendomstuvikling.
SKRIVER OM NYTT LOVFORSLAG: Artikkelforfatter er partner og advokat Karoline Røvik Zeiner i Dalan Advokatfirma DA, som blant annet er spesialisert på problemstillinger innenfor eiendomstuvikling.

Enklere regler for sammenslåing av sameier (+)

Kan de nye reglene for sammenslåing av sameier være et virkemiddel i forbindelse med utviklingprosjekter?

Publisert

Regjeringen v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) anser det som hensiktsmessig å legge til rette for sammenslåing av eierseksjonssameier og har derfor i Prop. 144 L (2019-2020) foreslått lovendringer i eierseksjonsloven.

Ved utbygging over flere byggetrinn etableres typisk sameier etter hvert som trinnene ferdigstilles. Utbyggingsområdet har likevel ofte felles veier, parkareal, lekeplass, parkering mv. som må forvaltes gjennom egne vel- eller gjennom andre etablerte organisasjonsformer. Hele utbyggingsområdet kunne like godt vært organisert som ett stort eierseksjonssameie.

Det kan synes som om departementet ikke umiddelbart vil gå videre med lovfesting av «utbyggingsseksjon» som først ble foreslått i NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven. Forslaget ble behandlet av «ekspertutvalget» ifbm. vurdering om bedre regulering av større utbyggingsprosjekter. En utbyggingsseksjon vil være gjenværende areal etter første seksjonering av første byggetrinn. Utbyggingsseksjonen skal stadig bli mindre ettersom byggetrinnene ferdigstilles og reseksjoners inn i eksisterende sameie. Til slutt vil hele utbyggingsområde bli ett sameie.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.