STRID: Striden gjelder Akershus Fylkeskommunes seksjoner i Galleri Oslo. Foto: Wikipedia/Helge Høifødt. Lisens: CC-BY-SA 3.0
STRID: Striden gjelder Akershus Fylkeskommunes seksjoner i Galleri Oslo. Foto: Wikipedia/Helge Høifødt. Lisens: CC-BY-SA 3.0

Akershus og Oslo i strid om eiendomsskatt (+)

Akershus fylkeskommune har klagd på at de må betale eiendomsskatt for Akershus’ administrasjonslokaler i Oslo sentrum. Men byrådet vil ikke høre på klagen.

Publisert Sist oppdatert

Midt i Oslo sentrum, i Galleri Oslo i Schweigaards gate, sitter fylkesadministrasjonen til Akershus fylkeskommune. Fylket leier lokaler av sitt eget eiendomsselskap Galleri Akershus AS.

Men da kemneren i Oslo sendte en regning på over en halv million kroner som følge av eiendomsskatt i 2017, protesterte Akershus fylkeskommune og søkte om fritak for eiendomsskatt. Det fikk ikke fylket gjennomslag for og nå har Galleri Akershus AS klagd på bystyrets vedtak om avslag på søknaden.

Galleri Akershus AS søkte om fritak for eiendomsskatt for en rekke seksjoner i Galleri Oslo, som alle var leid ut til Akershus Fylkeskommune. Eiendomsselskapet og fylkeskommunen mener at eiendommen og eier tilfredsstiller kriteriene for fritak etter eiendomsskatteloven § 7a og forskrift om eiendomsskatt i Oslo kommune § 6i. Akershus mener at eiendomsselskapet er opprettet for å ivareta fylkeskommunens kjernevirksomhet (fylkeskommunal forvaltning) og at virksomheten dermed ikke er kommersiell.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.