NYTT: Snart kommer det enda flere boliger her.
NYTT: Snart kommer det enda flere boliger her.

Fortetter med 59 nye småhus i Ålesund

Snart fire år etter oppstartsmøte er detaljreguleringen klar.

Publisert

Det lokale entreprenørfirmaet Stavset Bolig har lenge snakket om å bygge rekkehus, flermannsboliger og eneboliger i Skodje, snaut tre mil øst for Ålesund sentrum. Planene har gått noen runder mellom utvikler og kommunen, og nå foreligger detaljreguleringen.

– Hensikten er å legge til rette for nye boliger i tilknytning til eksisterende boligområde i Vallegrenda. 59 nye boenheter med variasjon i størrelse og type slik at de kan nå ulike markeder samtidig som de sørger for høy boligtetthet i et sentrumsnært område, påpeker plankonsulent Norgeshus Ingeniør- og arkitektkontor.

Dagens 29 mål store ubebygde tomt er omkranset av boliger på flere kanter. De nye boligene skal fordeles med ca. 2.000 kvadratmeter frittliggende småhusbebyggelse og ca. 15.000 kvadratmeter konsentrert småhusbebyggelse.

Dette skal ifølge skisseprosjektet fordeles på fire eneboliger med carport, fem rekkehus, seks tomannsboliger, 16 firemannsboliger, 12 seksmannsboliger og 16 åttemannsboliger.

– Bebyggelsen er planlagt oppført i to etasjer opptil ni meter høyt, påpeker utviklerne.

Grunneiere er Valle Eiendomsutvikling og Lars Kristian G. Valde.

Powered by Labrador CMS