SNART I GANG: Første byggetrinn av Molobyen er snart i gang.
SNART I GANG: Første byggetrinn av Molobyen er snart i gang.

Planen for Molobyen i boks

Leder for byutvikling Annelise Bolland i Bodø kommune er strålende fornøyd med den nå godkjente planen for Molobyen.

Publisert

– Vi har aldri hatt en så gjennomarbeidet områdeplan som planforslaget for Molobyen. Den er grundig utredet på alle måter. En solid plan som står seg. Det å lage en slik plan for et så stort område er komplisert. Mange skal bli enig, og det er mange parter inne i bildet som er omforent om resultatet. Dette er et godt grunnlag for et godt nabolag nært sentrum av Bodø, sier Bolland.

Clemens Eiendom AS, Løvold Solutions AS og Christian Jakhelln AS eier Breivika Utvikling, som står bak utviklingen av Molobyen. Daglig leder Håvard Engseth i Breivika Utvikling mener det har vært interessant å gjøre gode byutviklingsgrep og planlegge for gode byrom i prosjektet.

– Jeg liker måten vi har jobbet på hvor det har vært omforente målsetninger i samarbeid med kommunen, sier Engseth.

Parallelloppdraget har vært utført av de danske arkitektene i Schmidt Hammer Lassen. Norconsult har bidratt i planlegging, hatt ansvaret for plandokumentene, de faglige utredningene, samt kjørt prosesser rundt bærekraft og bærekraftige løsninger

– Jeg synes det har vært særdeles morsomt å ta i bruk analytiske metoder for i en tidlig fase å kunne avdekke svakheter i forhold til blant annet klima, vær og vind, slik at de byrommene som planlegges blir så gode og lune som mulig, sier Gøran Antonsen i Norconsult.

Den godkjente planen innebærer at prosjektet kan gå løs på første byggetrinn etter nærmere fire års arbeid med alt fra arkitektkonkurranse, mulighetsstudier grundige medvirkningsprosesser, vær og vind-analyser og midlertidige aktiviteter. Det skal bygges totalt 70.000 kvadratmeter som inkluderer 650 boliger og 15.000 kvadratmeter næringslokaler på grunnplanet.

Seksjonsleder Mats Marthinussen i Byutvikling Plan i Bodø kommune trekker frem strukturelle hovedgrep i planen som det å ha et bevisst forhold til sjøen på den ene siden og parken og grøntstrukturen på den andre siden, for så å skape en sammenheng, samtidig som man lager en urban bydel i samsvar med resten av den eksisterende bystrukturen.

– Dette er fremtidsrettet og moderne. Det å ta hensyn til slike kvaliteter, og ikke minst til klima som denne planen har gjort. I tillegg er det å lage en videre forbindelse med havnepromenaden, det å skape en forbindelse til bystranda, et grep som vil gjøre en stor forskjell for folk, sier Marthinussen.

Powered by Labrador CMS