Pilotprosjekt for lagring av solenergi

Borg Havn i Fredrikstad har investert i Norges største offentlige solcelleanlegg og et batterianlegg, som er en del av et EU-finansiert forskningsprosjekt.

– Vi ønsker å ha så god egenproduksjon som mulig. I første fase har vi benyttet halvparten av takarealet på “Lager 14 – Borregaard” her på Øra. Anlegget som Solcellespesialisten leverer er på en megawatt og har en forventet årsproduksjon på 860 000 kWh, som utgjør 57 prosent av dagens energiforbruk på Øra-terminalen, sier Pål Erling Johnsen, som er teknisk sjef i Borg Havn.

I neste fase skal anlegget utvides med ytterligere en megawatt, som vil gjøre det til Norges største offentlige solcelleanlegg.

– Solenergien skal forsyne det interne strømnettet på terminalen og levere landstrøm til fartøy, strøm til havnekranene, lagerbyggene, kjøle- og frysecontainere og vårt nye batterianlegg.

Forskningsprosjekt skal gjøre lagring av solenergi lønnsomt

Borg Havn investert i et batterisystem på 90 kW/ 195 kWh, som er montert i en flyttbar container på 10 fot. Containeren inneholder tre store datakabinetter, i tillegg til tavle, arbeidsbord og belysning.

Pål Erling Johnsen, teknisk sjef Borg havn. foto: Borg havn.
Pål Erling Johnsen, teknisk sjef Borg havn. foto: Borg havn.

– Vi gjorde denne investeringen for å supplere kraftbehovet på vårt interne strømnett og kutte de store effekttoppene fra kraner og annet utstyr som trekker mye strøm i korte perioder, sier Johnsen.

Batterianlegg for lagring av solenergi er i dag lite lønnsomt, og brukes først og fremst for å beskytte mot strømbrudd. Det håper Borg Havn å endre med pilotprosjektet som er en del av et EU-finansiert forskningsprosjekt.

– Batterisystemet vårt er en del av Horizion 2020-programmet «E-land», som utvikler verktøy for å styre og optimalisere energiforbruk. Målet er å lære hva vi kan gjøre med batteri og akkumulert solenergi for å begrense strøm fra leverandør, og for å få ned effekttoppene, sier Johnsen.

Som en del av forskningsprosjektet har de åpnet for ekstern styring, og systemet styres av egne algoritmer med «peak shave»-funksjon og et team i Spania.

Modulært batterisystem med mange bruksområder

Det er Solcellespesialisten som har levert solcelleanlegget og batterisystemet, mens den norske leverandøren Pixii har utviklet kraftelektronikken, bygget batterisystemet og laget styresystemet. Batterimodulene som er brukt er fra LG Chem.

– Her fikk vi en del føringer på valg av komponenter. Siden batterisystemet er plassert på en havn var vi nødt til å ta hensyn til store kjøretøy og brannfarlig gods, og valgte derfor å installere i en container. Vi har også satt opp en innebygd vifte, nødstoppbryter og vannkobling på utsiden så containeren, så den raskt kan fylles med vann hvis en brann oppstår, forteller prosjektleder Ulrik Rør i Solcellespesialisten.

Batterisystemet er modulært og både effekt og lagringskapasitet kan tilpasses, enten man ønsker 10 kW/ 20 kWh eller 500 kW/ 1000 kWh.

– Dette er en standardvare hos oss med kort leveringstid, og vi har design og løsninger klar for bensinstasjoner som ønsker en ekstra hurtiglader, industribygg, automatiserte lager og andre kunder med høyt og varierende energiforbruk, sier Rør.

Han legger til at systemet etter hvert også vil fungere som «Black start» off-grid hvis et bygg mister strømmen.

– Dersom strømmen til bygget blir borte vil batterisystemet danne et mikronett eller «Grid Forming», og levere strøm til bygget etter at bygget er skilt vekk fra strømnettet. På den måten er man ikke avhengig av det eksterne strømnettet for å hente seg inn fra et strømbrudd, avslutter Rør.

Powered by Labrador CMS