KAN VINNE PRIS: De nominerte til Cityprisen Rogaland er klare.

Disse kjemper om Cityprisen Rogaland

Fiskepiren, Innoasis og Pedersgata kjemper om Cityprisen Rogaland 2023.

Publisert Sist oppdatert

Det er under den årlige Citykonferansen i Stavanger, som arrangeres av Estate kunnskap, at den prestisjetunge Cityprisen Rogaland deles ut. Med tidligere vinnere som BGE Contemporary Art Gallery, Eilert Smith Hotel og Hermetikklaboratoriet, skal juryen velge et bygg eller prosjekt som «er et forbilde med overføringsverdi som kan inspirere andre til å strekke seg lenger for å bidra til positiv utvikling, høy kvalitet og læring til nytte for næringen og samfunnet».

Nå har en jury bestående av Vidar Aasbrenn Fiskum fra Norsk Eiendom, Christine Sagen Helgø fra Camar Eiendom AS, Jan Inge Røyland fra EiendomsMegler 1 SR og Evy Eftestøl fra Stav Arkitekter AS valgt ut følgende nominerte prosjekter til prisen:

· Fiskepiren

· Innoasis

· Pedersgata

Fiskepiren

– Stavangerregionen Havn har transformert den tidligere fergeteminalen i Stavanger sentrum til en inviterende konsertscene. Ved hjelp av Mad arkitekter, har man beholdt det meste av opprinnelige konstruksjoner, og samtidig laget et hypereffektivt og svært populært scenekunstanlegg. Fiskepiren runder godt og vel 200 arrangement i løpet av året, og driftes av Utopia og Fiskepiren, skriver juryen om Fiskepiren.

Den moderne konsertarenaen og eventhallen med plass til 1.500 publikummere var i over 20 år ventehall for byens ferger og hurtigbåter. Fokus i prosjektet har vært å tilby byens befolkning en ny attraksjon, samtidig som stedsidentitet og kulturmiljø ivaretas. Ved transformasjonen til kulturarena har særlig god akustikk vært en viktig faktor, ivareta mest mulig av byggets opprinnelige kvaliteter, samtidig som driften skal vise lønnsomhet både for byggeier og for drifter. 

Innoasis

– Smedvig har her transformert et utdatert og slitent kontorbygg, og tilført ny attraktivitet i den kommende næringslivsbydelen i Stavanger Nord. Transformasjonen består i å innlemme gårdsrommet i bygningskroppen, utført på en elegant måte i massiv-tre, tegnet av Helen og Hard arkitekter, og ved å øke de indre etasjehøydene ved å løfte himling over teknisk anlegg i tak. Resultatet er et tidsriktig og attraktivt næringsbygg, som også inviterer nabolag og omgivelser inn til å styrke aktivitetene i bygget, skriver juryen om Innoasis.

Innoasis har tidligere huset Oljedirektoratet, NAV og Stavanger kommunes og ble oppført i 1978. Etter Smedvig Eiendoms rehabilitering, er det nå blitt en møteplass for oppstartsbedrifter, etablerte bedrifter, akademia, offentlige etater og investorer. Ved å bygge ut det tidligere atriet med en massivtre-konstruksjon, er bygget åpnet opp internt, og tilbyr nå moderne lokaler med fokus på samarbeid og samhandling. Bygget er sertifisert til Breeam Very good, og har etter rehabiliteringen gått fra energiklasse rød F til grønn A. Bygget bidrar til å styrke Stavanger Nord som byens foretrukne finansdistrikt, og arrangerer ukentlige arrangementer for næringsvirksomhetene både i bygget og i nabolaget. Innoasis er et pilotprosjekt innenfor rehabilitering, bærekraft og gjenbruk, og det er med stolthet vi kan presentere prosjektet som kandidat til Cityprisen Rogaland.

Pedersgata utvikling AS

– Gjennom å renovere bygg for bygg i en nedslitt del av Stavanger sentrum, har Pedersgata utvikling stått for en transformasjon av et byområde som går langt utenfor virksomheten selv. Ved å tilby byens innbyggere et rikt og variert tilbud av restauranter og småhandel, har man her skapt en destinasjon for hele byens befolkning, og økt trivsel, trygghet og attraktivitet i et helt byområde, skriver juryen om utviklingen i Pedersgata.

Med fokus på historiske kvaliteter i bygningsmassen, tilrettelegging for universell utforming og tilby et bredt spekter av mat- og handels-opplevelser, er Pedersgata igjen satt på kartet som attraktiv destinasjon for Stavangers innbyggere. De fleste bygg som skal stå om hundre år er allerede bygget, og ved å forvalte vår felles kulturarv på et forbilledlig nivå og å fylle dette med et attraktivt innhold, har man ikke bare løftet en bygate, men også et helt byområde. Pedersgata Utvikling går nå over i fase 2.0, hvor fokuset går fra renovering av eldre bebyggelse, til forvaltning og drift av en attraktiv eiendomsportefølje. 

Powered by Labrador CMS