INFILL: Prosjektet ønskes utviklet som et bærekraftig infill-prosjekt.
INFILL: Prosjektet ønskes utviklet som et bærekraftig infill-prosjekt.

På denne parkeringsplassen har Entra planer om å bygge en privat videregående skole

Parkeringsplassen er beliggende like ved Sandvika Stasjon og tett på Sandvika sentrum.

Publisert

– Entra ASA ønsker å bygge en privat videregående skole på et areal som hittil har vært brukt til parkering og kjøreareal for varelevering og renovasjon. Området ligger tett opp mot jernbanen, midt i Sandvika sentrum, og prosjektet ønskes utviklet som et bærekraftig infill-prosjekt, skriver Dyrvik Arkitekter til Bærum kommune.

Planområdet ligger også i tilknytning til Entras kontorbygg i Malmskriverveien 18-20, som ifølge selskapets hjemmeside har et areal på 9.233 kvadratmeter.

Sandvika Sentrum gjennomgår en vesentlig fornyingsprosess, og planforslaget søker å passe inn i denne nye strukturen. Både nye byggehøyder og ny struktur for kvartalers inndeling vil få betydning for eksisterende arealer i sentrum. En viktig følge av områdeplanen er åpningen mellom Kinoveien og Jørgen kanitz gate, som i sin tur vil forbinde Malmskriverveien med sentrum på en ny måte.

– Denne åpningen og forbindelsen aktualiserer planområdets sentralitet. Økt tilgjengelighet, større attraktivitet for andre virksomheter og større muligheter for interaksjon og sambruk vil gi stedet nye muligheter for bidrag til sentrumsaktivitet, skriver arkitektselskapet.

Entra anser det som lite hensiktsmessig å holde planområdet ubebygd. Tvert i mot vil denne byreparasjonen «skape et nytt førsteinntrykk for passasjerer som ankommer Sandvika stasjon med tog østfra, og endre Malmskriverveiens baksidepreg til et imøtekommende hjørne og målpunkt, samt styrke forbindelsen til andre virksomheter i denne delen av sentrum».

– Det er ønskelig å etablere en privat videregående skole, Norges realfagsgymnas, på

eiendommen. Formålet vil både generere liv og aktivitet til stedet, samt dra nytte av funksjoner i Sandvika sentrum og den sentrale plasseringen. Sambruk med omkringliggende tilbud er integrert i planforslaget. Plassering ved jernbanen muliggjør skolens regionale nedslagsfelt, heter det i henvendelsen til Bærum kommune.