Analyse:

HØY UTNYTTELSESGRAD: Tema Eiendom har flere tomter «med meget høy utnyttelsesgrad» som kan utvikles.
HØY UTNYTTELSESGRAD: Tema Eiendom har flere tomter «med meget høy utnyttelsesgrad» som kan utvikles.

Overskudd på 97,2 millioner – har ambisjoner om vekst

Porteføljen til Tema Eiendom vokser. I tillegg eier selskapet store områder i Innlandet som kan utvikles videre.

Publisert

Det Gjøvik-baserte selskapet Tema Eiendom driver utvikling, forvaltning og utleie av fast eiendom i innlandet. I porteføljen inngår en bygningsmasse på 305.382 kvadratmeter.

Konsernet hadde i fjor leieinntekter på 214 millioner kroner og et resultat før skatt på 97,2 millioner.

I fjor fikk konsernet inn 9 nye bygg i utleieporteføljen med et samlet areal på 30.000 kvadratmeter. Markedsverdien for disse byggene er på 406,5 millioner kroner.

I desember 2019 ga selskapet også bud på en eiendomsmasse bestående av 5 handelseiendommer i Innlandet med til sammen 7 leietakere og 11.400 kvadratmeter utleieareal. Disse eiendomsselskapene ble formelt overdratt 1. februar i år.

Tema Eiendom har også en rekke eiendommer under utvikling.

– I vår eksisterende portefølje er det potensielt ledig tomteareal på 150 dekar som representerer et antatt utbyggingspotensial på ca. 100.000-150.000 kvadratmeter. I tillegg eier vi handelsparken Åker E6 i Ringsaker som har et ledig tomteareal på 135 dekar etter at ca. 25 dekar er båndlagt til prosjekt. Disse tomtene har meget høy utnyttelsesgrad, skriver styret i årsberetningen.

Selskapet eier også Sikten Eiendom AS i Østre Toten. Dette selskapet har rettighetene til å erverve tomtene i Kapphøgda Næringspark fra grunneier. Området er på 140 dekar, og er i 2016 regulert til kontor, lager og industri.

– Styret ser for seg en fortsatt positiv og stabil utvikling av selskapets virksomhet, og har i sin strategi lagt opp til videre vekst i omsetning og resultat pr. aksje. Aktiviteter for 2019 viser en fin utvikling, og selskapet har mange spennende utviklingsprosjekter og prosesser i gang, heter det i styrets beretning.

Powered by Labrador CMS