FORNØYD: Olav Thon Eiendomsselskap er godt fornøyde med et høyere operativt resultat enn i 2022 .

Thon kuttet eiendomsverdien med 1,92 milliarder

Men leieinntektene økte, viser rapporten fra fjerde kvartal.

Publisert Sist oppdatert

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et godt operativt resultat i fjorårets siste kvartal, men nedjusterte eiendomsverdier medførte et resultat før skattekostnad på minus 1,83 milliarder millioner kroner ifølge en pressemelding.

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på eiendomsporteføljen nedjustert med 1.92 milliarder i Q4, og renteutviklingen reduserte verdien på konsernets fastrenteavtaler med 309 millioner kroner.

Konsernets resultat før verdiendringer, skatter og valutaeffekter ble 532 millioner kroner, opp 5 prosent fra samme periode i fjor.

Større leieinntekter

Konsernets foreløpige årsresultat før skattekostnad i 2023 ble minus 2.18 milliarder kroner, etter nedjustering av eiendomsverdiene med 4.367 millioner.

Korrigert for verdiendringer og valutaeffekter oppnådde selskapet et operativt resultat på 2,26 milliarder kroner, opp 4 prosent fra 2022.

– Vi hadde en vekst i leieinntektene på 16 prosent fra 2022, og er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat høyere enn i 2022 til tross for kraftige renteøkninger, sier Arne B. Sperre som er konserndirektør for økonomi og finans.

Kjøpesenterporteføljen består av 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige, inkludert Lagunen i Bergen som er Norges største i omsetning, og totalt fem av landets seks største kjøpesentre.

I Q3 var butikkomsetningen 18,2 milliarder kroner, opp 5 prosent fra forrige Q4.

– I 2023 sett under ett var butikkomsetningen 60,6 milliarder kroner, en økning på 6 prosenrt fra 2022 til tross for de kraftige renteøkningene. Vi ser også at besøkstallene på kjøpesentrene øker i 2023, påpeker Sperre.

Investeringer

I fjorårets siste kvartal var konsernets nettoinvesteringer 199 millioner kroner, ned fra 273 millioner kroner i Q4 2022.

I 2023 sett under ett var netto investeringer drøyt 2 milliarder kroner, opp fra 889 millioner kroner i 2022. Rundt 65 prosent av konsernets investeringer i 2023 dreier seg om kjøp av nye eiendommer.

Ifølge meldingen bidrar økende geopolitisk usikkerhet, fortsatt høy inflasjon og kraftige renteøkninger til usikkerhet om den økonomiske utviklingen i Norge og globalt. Men Sperre sier at konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling forventes å bidra til gode operative resultater i tiden fremover.

– Lav belåningsgrad og høy likviditetsreserve gir oss et godt utgangspunkt for å kunne benytte interessante investeringsmuligheter i eiendomsmarkedet i tiden fremover, avslutter Arne B. Sperre.

Styret vil foreslå et utbytte for 2023 med 7,00 kroner per aksje, opp fra 6,50 kroner i 2022.

Powered by Labrador CMS