REVITALISERING: Prosjektet har som mål å revitalisere bakgårdene ved gjenbruk, ombruk, transformasjon og nybygg.
REVITALISERING: Prosjektet har som mål å revitalisere bakgårdene ved gjenbruk, ombruk, transformasjon og nybygg.

Olav Thon Gruppen: – Oslos skjulte arealressurs

Ifølge Olav Thon Gruppen er bakgårdsbyggene i kvartalet bak Torggata 5 i Oslo en dårlig utnyttet ressurs.

Publisert

På vegne av Thongård AS har Fabel Arkitekter bedt om forhåndskonferanse byggesak hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Torggata 5. I henvendelsen påpeker arkitektselskapet at bakgårdsbyggene i det aktuelle kvartalet er en dårlig utnyttet ressurs. Dette skyldes i hovedsak «tett bygningstypologi som hindrer dagslys, og lave etasjehøyder som vanskeliggjør etablering av arbeidsplasser».

– Ubenyttede arealer er et tap for sentrum, men også for Oslo, en by i sterk vekst, skriver Fabel Arkitekter.

Prosjektet har som mål å revitalisere bakgårdene ved gjenbruk, ombruk, transformasjon og nybygg. En ny, offentlig passasje fra Torggata til Storgata skal bli en historisk vandring gjennom gårder fra ulike tidsepoker med hvert sitt særpreg. Reetablering av gjenbygde gårdsrom skal legge til rette for ulike aktiviteter, næring og forretningsdrift.

– Dagens bakgårdsbygg preges av dårlige adkomstforhold, smale
trapper og utdaterte heiser. Et nybybygg i bakgården må derfor være et ”moderskip”, et moderne kommunikasjons- og forsyningsledd, som muliggjør modernisering og utvikling av bygg med bevaringsverdi. Nybyggets volum og høyde må ivareta kvartalets ”topografi”, den opprinnelige bakgårdsstrukturen, og dagslysforholdene for nærliggende bygg, heter det i henvendelsen til PBE.

Torggata 7 er ikke regulert til bevaring, men Thongård foreslår å beholde frontbygget og bakbygget opp til 2. etasje.

– Torggata 5A og 5B har industribygg på 6 og 9 etasjer i bakgårdene, og er regulert til bevaring. Det er foretatt en dagslysberegning, som viser at det 9 etasjer høye bygget i Torggata 5B hindrer nødvendig dagslys både til nr. 5A og nr. 7. Forslagsstiller mener derfor det er nødvendig å rive dette, helt eller delvis, for å kunne etablere arbeidsplasser som imøtekommer dagslyskravene i TEK i resten av bebyggelsen, skriver arkitektselskapet.