NEDGANG: 2022 ble tøft for Daniel Kjørberg Siraj.
NEDGANG: 2022 ble tøft for Daniel Kjørberg Siraj.

Vi opplevde markant nedbremsing i nyboligsalget

Året som gikk, ble krevende for Obos – 32 prosent færre solgte boliger enn året før.

Publisert

Boliggiganten Obos fikk et resultat før skatt på 1,6 milliarder kroner i 2022 – ned 2,9 milliarder kroner sammenlignet med 2021. Nedgangen skyldtes hovedsakelig at konsernet i 2021 fikk en gevinst på 2,1 milliarder kroner etter salget av aksjene i JM AB, samt et svakere resultat fra boligutviklingsvirksomheten som følge av økte kostnader og lavere aktivitetsnivå.

I 2022 solgte konsernet 2.830 boliger brutto, og 2.410 boliger netto. Det er en nedgang i netto solgte boliger på 32 prosent sammenlignet med 2021. 2022 ble et mer krevende år enn de fleste hadde sett for seg, ifølge en pressemelding.

Markant nedbremsing

– Vi har lagt bak oss et krevende år preget av krig, prisvekst og rentehevinger. Fra vårt ståsted ble dette særlig merkbart i andre halvår der vi opplevde en markant nedbremsing i nyboligsalget – etter at første halvår hadde vært relativt bra, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj.

Resultatet før skatt for fjerde kvartal 2022 ble 426 millioner kroner, ned 270 millioner kroner fra samme periode året før.

Konsernet startet bygging av 4.579 boliger brutto i fjor. Ved årets utløp hadde de 7.745 boliger brutto under bygging, og 6.321 netto - noe som er en økning på 11 prosent fra året før. Salgsgraden på prosjektene under bygging var ved utgangen av 2022 på 67 prosent. Ved utgangen av 2021 var salgsgraden på 76 prosent.

– Vi må tilpasse oss markedet, men har også et samfunnsansvar og forpliktelse overfor medlemmene om å opprettholde god produksjon på tross av utfordrende tider. Løpende vurderinger av hvilke prosjekter vi setter i gang, og hvilke som må vente, er viktig også for 2023. Vi har imidlertid sett tegn de seneste ukene på at salget har begynt å ta seg opp igjen, men det er altfor tidlig til å konkludere, sier Siraj.

God lønnsomhet

I krevende tider er det ifølge Siraj særlig viktig med en diversifisert virksomhet og en god likviditetsposisjon.

– Obos-banken styrker lønnsomheten vesentlig og understøtter bygg- og forvaltningsvirksomheten godt gjennom sine utlån. I tillegg leverer både forvaltningsvirksomheten, næringseiendom og aksjeinvesteringer gode resultater. Derfor vil det være en viktig del av vår strategi å understøtte fortsatt vekst og utvikling innenfor disse områdene for å skape enda større robusthet i Obos som helhet, påpeker han.

Powered by Labrador CMS