NED: Daniel Kjørberg Siraj hadde et svært krevende år i fjor.
NED: Daniel Kjørberg Siraj hadde et svært krevende år i fjor.

Annus horribilis for Obos 

Boliggigantens resultat før skatt for i fjor endte på 700 millioner kroner i 2023 – ned 881 millioner kroner fra 2022.

Publisert

– Vi var i 2023 den aktøren i Norge med størst byggeaktivitet, men resultatene viser med tydelighet at det var et tøft år, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj Konsernsjef i Obos.

Han må ifølge en pressemelding se et resultat før skatt på 700 millioner kroner i 2023 – en reduksjon på 881 millioner kroner sammenlignet med 2022. 

Resultatnedgangen fra skyldes i stor grad nedskrivninger av markedsverdier på næringseiendommene deres og rentesikringsinstrumenter som totalt sett påvirket resultatet negativt med på 754 millioner kroner. I tillegg er resultatene fra boligutvikling svakere.

Resultatet før skatt forQ4 endte på minus 784 millioner kroner, en reduksjon på 1,246 milliarder fra samme periode året før. Også der ble resultatet påvirket av nedskrivning av markedsverdien på næringseiendom og rentesikringsinstrumenter.

Et krevende år

Kjørberg Siraj poengterer at den underliggende driften i 2023 samlet sett er 88 millioner kroner bedre enn foregående år med et resultat før renter, skatt, av- og nedskrivninger (EBITDA) på 1,919 milliarder kroner.

- Det er ikke tvil om at 2023 var krevende for oss. Ved siden av nedskrivninger på næringseiendom påvirkes resultatet også negativt av lavere resultater innen boligutvikling og høyere finanskostnader. Boligsalget og antall byggestarter er også markant ned, og det vil påvirke resultatene våre de kommende årene, da boliger resultatføres når de er ferdig bygget og levert til kjøper, sier Siraj.

I 2023 solgte OBOS 1.587 boliger (brutto), ned fra 2.830 boliger i 2022.

Forventer fortsat lavt salg

Obos startet bygging av 1.685 boliger i året som gikk, ned fra 3.923 boliger i 2022. Totalt hadde selskapet 5.678 boliger under bygging per 31.12., hvorav 59 prosent er solgt.

– Et markant lavere boligsalg, og svekket lønnsomhet i prosjektene grunnet økte finans- og byggekostnader, gjør at vi må tilpasse boligbyggingen vår. Vi setter imidlertid ikke alt på vent og har fortsatt mange boliger under bygging. Vi tror det vil være behov og etterspørsel etter nye boliger når rentetoppen er nådd og markedet har stabilisert seg. Derfor har vi startet flere prosjekter på lave forhåndssalg og marginer, poengterer Siraj.

Han ser nå en viss optimisme innen nysalg, men forventer at også 2024 blir preget av relativt lavt salg og igangsettelse av nye boliger.

– Vi tror at vi er på bunnen i nyboligmarkedet, men salget og igangsettingen vil uansett være lavere en periode enn det vi har vært vant til før rentehevingene. Det jobbes aktivt med å klargjøre prosjekter for salg og byggestart. Dersom regjeringen får fart på lovgivningsarbeidet slik at vi kan tilby en økt andel Deleie i prosjektene våre, vil det muliggjøre raskere salg og dermed økt tempo i byggeaktiviteten, sier han.

Etterspurte boligkjøpsmodeller

Boligkjøpsmodellene Deleie og Bostart, som gjør inngangen på boligmarkedet enklere for flere grupper, var svært etterspurt også i 2023.

Særlig i Stor-Oslo er etterspørselen høy, der 49 prosent av boligene som ble solgt var med enten Deleie eller Bostart. Det er solgt totalt 1.337 boliger med Bostart eller Deleie siden selskapet startet å tilby disse modellene.

Powered by Labrador CMS