KLIMA: Ifølge klimaloven skal utslipp av klimagasser i 2030 være redusert med minst 40 prosent. Illustrrasjonsfoto: Glen Widing
KLIMA: Ifølge klimaloven skal utslipp av klimagasser i 2030 være redusert med minst 40 prosent. Illustrrasjonsfoto: Glen Widing

Nytt er lønnsomt, rehabilitering er enda bedre

Det viser livsløpsanalyser fra over 120 ambisiøse prosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge klimaloven skal utslipp av klimagasser i 2030 være redusert med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. Klimagassutslippene i bygg- og anleggssektoren må da ned med 7,6 prosent hvert år.

LES OGSÅ: Her kommer 25.000 nye kvadratmeter

Forsker Marianne Kjendseth Wiik i SINTEF har gått gjennom livsløpsanalyser for over 120 norske byggeprosjekter og sett på beregninger av klimagassutslipp. Livsløpsanalysene viser bygningens totale klimautslipp, fra fremstilling og transport av materialer, gjennom bygningens bruksfase og helt til riving og avhending, ifølge en pressemelding.

Prosjektene i undersøkelsen er gjennomført de seneste ti årene, og 14 av dem er rehabiliteringsprosjekter. De omfatter boliger, skoler, barnehager, kontorer, bibliotek, museer, hoteller, sykehjem, idretts- og svømmehaller og et helt nabolag.

LES OGSÅ: Bygger om nærsenteret for 150 millioner

Alle prosjektene er forbildeprosjekter med høye miljøambisjoner, og eksempler på tiltak for å redusere klimautslipp fra byggematerialer er:

  • Redusere arealet og dermed behovet for materialer.
  • Velge materialer med lavere utslipp som lavkarbonbetong.
  • Velge materialer med dokumentert lave utslipp i miljødeklarasjoner (EPD).
  • Bygge lettere konstruksjoner, for eksempel hulldekke som er lettere enn betongdekke, lett tak i stedet for kompakttak.
  • Velge lokale materialer som gir mindre utslipp fra transport.
  • Velge robuste materialer med lengre levetid og mindre behov for utskifting.

– Målet med undersøkelsen var å finne ut i hvilken grad disse tiltakene har hatt ønsket effekt, sier Wiik.

LES OGSÅ: Kan få 7.000 nye kvadratmeter

For å måle det, sammenliknet hun utslippsanalysene fra prosjektene med referanseverdier, det vil si beregnede utslipp fra prosjekter bygget etter kravene i lovverket.

– De ambisiøse prosjektene har greid å redusere klimautslipp fra materialer med cirka 22 prosent i gjennomsnitt, påpeker hun.

Rehabiliteringsprosjektene klarte å holde utslippene enda lavere på grunn av gjenbruk av grunn og fundamenter, samt bærekonstruksjoner som ofte består av betong og stål med høyt klimagassutslipp.

LES OGSÅ: Ser etter andre måter å tjene penger på

– Fordi man i stor grad gjenbruker de materialene som representerer høye utslipp, er det gunstigst for klimaet å rehabilitere i stedet for å bygge nytt, konkluderer Wiik.