'KLAR MANGEL': Forekomst av skjeggkre er en klar mangel og gir rett til prisavslag, er konklusjonen i en nylig avsagt tingrettsdom.
"KLAR MANGEL": Forekomst av skjeggkre er en klar mangel og gir rett til prisavslag, er konklusjonen i en nylig avsagt tingrettsdom.

Ny dom: Boliger med skjeggkre er «vesentlig dårligere» enn andre boliger

Forekomst av skjeggkre reduserer markedsverdien med ti prosent, fremgår det i en fersk tingrettsdom.

Publisert

Kun få dager etter at kjøperen satte nøkkelen i sin nye bolig, oppdaget han insekter, som senere viste seg å være skjeggkre. Leiligheten var oppført i 2013 og skiftet eier for kr. 3.550.000. En befaring i regi av Nokas Skadedyrkontroll avdekket et stort omfang av skjeggkre, og at skjeggkreene høyst sannsynlig har vært i leiligheten før innflyttingsdatoen.

Kjøperen reklamerte overfor selger, som ikke ville innrømme noe prisavslag. Partene møttes derfor i retten i slutten av oktober i år.

LES OGSÅ: Denne kaster skygger over Oslos boligmarked

I retten kom det frem at skadedyrselskapet fanget totalt 20 skjeggkre i løpet av en uke, og kartleggingen kvalifiserte til en «fangstverdi på over 33,33″ for hele boligen. I rapporten til skadedyrselskapet er fangstverdi mellom 21 og 60 benevnt Middels til stor, mens fangstverdi over 60 er benevnt Meget stor.

På grunn av dette mener retten at leiligheten «utvilsomt er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med” og at det derfor foreligger en mangel etter avhendingsloven.

– Retten legger til grunn at populasjonen av skjeggkre er så stor at forekomsten av dyrene medfører betydelig ubehag, og at de er til sjenanse når det er besøkende i leiligheten, skriver retten ved tingsrettsdommer Arne Langeland.

– Grovt uaktsomt

Selgeren oppga at han aldri hadde sett skjeggkre i leiligheten. Den påstanden trodde ikke retten på.

– Det er (…) ingen rimelig grunn til at selgeren skulle være uvitende om at forekomsten av skjeggkre. Retten mener at det var grovt uaktsomt av selgeren ikke å ha kjennskap til forekomsten av skjeggkre. Retten legger til grunn som utvilsomt at skjegggkre har vært synlige i leiligheten også før selgeren flyttet ut.

LES OGSÅ: – Hjemme hos oss kommer det ikke kofferter over dørstokken før de har blitt tømt og ristet på terrassen

Retten slo altså fast fast at det foreligger en mangel, og at kjøperen har krav på et forholdsmessig prisavslag. Dommer Langeland poengterer i dommen at «skjeggkre med tiden kan bli så alminnelig og dagligdags at en stadig mindre del av befolkningen opplever sterke reaksjoner når man oppdager skjeggkre».

Men:

– I dag er imidlertid forholdet at eksistensen av skjeggkre i en bolig, etter rettens vurdering, vil redusere markedsverdien av boligen.

I retten gjorde skadedyrbekjempere det klart at det det er umulig å fjerne skjeggkre på permanent basis. Bestanden kan holdes på «et lavt nivå», men det forutsetter systematisk utsetting av limfeller samt sprøytebehandling. Av samme grunn legger derfor retten til grunn at man i praksis ikke klarer å bli kvitt skjeggkre med de virkemidler man i dag har til rådighet.

– Prisavslaget må fastsettes skjønnsmessig(…)Retten vurderer at forekomsten av skjeggkre, reduserer omsetningsverdien av den aktuelle leiligheten med ti prosent, i den stand leiligheten nå er. Prisavslaget fastsettes derfor til kr. 355.000,-.

I tillegg fikk kjøperen erstattet kostnader til takstmann, samlet på 10.800 kroner. Kjøperen krevde også erstattet for mye dokumentavgift, men fikk ikke medhold på dette punktet.

Selgeren hadde ikke eierskifteforsikring, og ble dømt til å dekke kjøperens saksomkostninger. Disse var totalt på 201.000 kroner.

LES OGSÅ: Vil ikke lenger forsikre mot skjeggkre

Powered by Labrador CMS