ADVOKATER MED EN TVIST: - Det er ingenting som tyder på at det vil bli færre tvister i eiendomsbransjen i årene fremover, sier f.v. Øystein Myre Bremset og Sam E. Harris i advokatfirmaet BAHR. (Foto: Erik N.H. Krafft)
ADVOKATER MED EN TVIST: - Det er ingenting som tyder på at det vil bli færre tvister i eiendomsbransjen i årene fremover, sier f.v. Øystein Myre Bremset og Sam E. Harris i advokatfirmaet BAHR. (Foto: Erik N.H. Krafft)

– Den olympiske ed gjelder ikke for tvistesaker

Advokatfirmaet BAHR behandlet eiendomstvister for langt over en milliard kroner i 2019. Det er lite som tyder på at oppdragsmengden blir mindre i 2020.

Publisert Sist oppdatert

– For tvisteadvokatene i eiendomsgruppen ble 2019 et travelt år, sier BAHR-advokat Øystein Myre Bremset.

– I løpet av året har vi håndtert rettssaker med en samlet tvistesum på langt over en milliard kroner. Selv om realiteten bak slike beløp kan være så mangt, er det ikke tvil om at det har vært betydelige verdier som har stått på spill for våre klienter i løpet av året. Det er gjerne når tvistene er av stor betydning, at klientene kommer til oss med tvistesakene sine, sier Bremset.

LES OGSÅ: Christian Ringnes solgte eiendom til eiendomsadvokat. Det straffet seg

– Det viktigste er å vinne– Noen overordnede råd til aktører i eiendomsbransjen som har pågående tvister?

– Ja. Den olympiske ed gjelder ikke for tvistesaker. I tvist er ikke det viktigste å delta, men å vinne, sier Bremset og forklarer:

– For det første koster det penger å tape rettssaker, mens det er omtrent gratis å vinne siden advokatregningen da som hovedregel skal betales av motparten. Men for det andre stjeler unødvendige tvister fokus bort fra næringsvirksomheten som klientene burde fokusere på. Feil fokus kan koste langt mer penger enn selve tvisten. Mange tror at alle tvisteadvokater er kranglefanter, men god tvisteløsning handler jo i stor grad om å avklare posisjoner, vurdere prosessrisiko riktig og finne kommersielt fornuftige løsninger utenfor rettsapparatet, sier han.

– Men når man har en god sak, og tvisten handler om betydelige verdier, da kan det være økonomisk rasjonelt å få prøvd saken sin for retten. Men man må velge sine kamper med omhu, og det er en viktig oppgave for tvisteadvokater å gi klientene gode råd rundt hvilke kamper de bør ta, fortsetter Bremset.

LES OGSÅ: Nytt sviende tap for boligutvikler (+)

– Er det noen av årets rettssaker dere ønsker å trekke frem?

– Tvistesakene er til dels konfidensielle, og normalt noe vi ikke uttaler oss om, men vi kan trekke frem noen som allerede er omtalt i media i løpet av året, sier BAHR-kollega Sam E. Harris.

– For min del var årets største tvistesak del to av den såkalte Zachariasbryggen-saken som har versert i rettssystemet i årevis.

– Den første delen av saken handlet om størrelsen på vederlaget bortfesteren skulle betale til festeren ved avviklingen av festeforholdet i kjølvannet av konkursen til Zachariasbryggen AS. Saken måtte to ganger til Høyesterett før den til slutt ble rettskraftig avgjort da Høyesteretts ankeutvalg nektet festers anke fremmet etter tredje runde i lagmannsretten.

Del to av saken handler om et erstatningskrav som Zachariasbryggen AS har reist mot bortfester og sin bankforbindelse hvor disse blant annet beskyldes for å være ansvarlig for Zachariasbryggen AS’ konkurs. Sammen med Advokatfirmaet Schjødt i Bergen bisto BAHR bortfesteren. Erstatningskravet var på inntil 700 millioner kroner.

– Resultatet for tingretten ble en erstatning på 6,2 millioner kroner, altså under en prosent av kravets størrelse. Dommen er anket av Zachariasbryggen AS, så her kan det bli mer arbeid fremover, sier Harris.

LES OGSÅ: Samarbeid endte i millionkrangel (+)

Også for Bremsets del var årets største tvistesak en eiendomsrettslig erstatningssak, hvor en grunneier ble saksøkt av Doyen Asker AS for 137 millioner kroner i kjølvannet av at Doyen Asker AS hevet en inngått opsjonsavtale og gikk til erstatningssøksmål.

– Vi bisto grunneieren som ble frifunnet av både tingretten og lagmannsretten. Høyesterett nektet i høst anken fra Doyen Asker AS fremmet, så dommen er nå rettskraftig. Saken fikk et svært uvanlig utfall da lagmannsretten mente at det var så åpenbart at erstatningskravet ikke kunne føre frem, at retten avgjorde saken allerede under motpartens innledningsforedrag. Det er svært sjelden at en sak blir avgjort allerede på hoppkanten, sier Bremset.

– Blir det mange eiendomstvister også i 2020?

– Ja, det er ingenting som tyder på at det vil bli færre tvister i eiendomsbransjen i årene fremover. Bare innenfor entreprise er det jo et betydelig tvistevolum, og entreprisetvistene har gjerne et stort omfang når de står for retten. I tillegg kommer alle andre eiendomsrettslige tvister av ymse slag, sier Bremset.

LES OGSÅ: Liten leverandør banket stor entreprenør (+)

Laster opp med flere med medarbeidere– Vi blir stadig flere advokater som arbeider med eiendomsrettslige tvistesaker. I 2019 rekrutterte vi Øystein Nore Nyhus fra kommuneadvokaten i Oslo. Han er en svært erfaren tvisteadvokat, med mange år hos kommuneadvokaten og erfaring som både tingrettsdommer og lagmannsrettsdommer. Han har også skrevet kommentarutgave til plan- og bygningsloven, slik at han også styrker oss innenfor dette feltet, sier Harris.

– Det økte tvistevolumet gjør også at vi kan utvikle de interne prosedyretalentene våre. Våre up and coming-advokater Sofie Komissar og Halvor Mathisen har rukket å bli erfarne prosedyreadvokater, og de er snart ferdige med vårt to års fordypningskurs for prosedyreadvokater, sier Bremset.

– Sofie skal for øvrig ha en sak i Høyesterett i januar sammen med Gunnar Sørlie. Saken handler om erstatningsansvar for ansvarlig søker etter plan- og bygningsloven, og vil gi en prinsipiell avklaring rundt dette. Vi kan også nevne Caroline Røkenes som har vært hos oss i halvannet år. Hun har allerede rukket å være med på flere av våre største tvistesaker, blant annet Zachariasbryggen-saken, og er et kjempetalent. Så vi har et veldig godt tvisteteam, og er klare for 2020, avslutter Øystein Myre Bremset.

LES OGSÅ: Hotelleier knuste profilert advokat i retten (+)

Powered by Labrador CMS