PLIKT MED UNNTAK: I utgangspunktet er alle former for eiendomserverv, herunder kjøp, arv, gave og tvangssalg underlagt konsesjonsplikt, sier f.v. partner Andreas Mello-Kildal, advokatfullmektig Hanne Hommedal, partner Bjørn Slaatta, senioradvokat Thorstein Vale Opdal og advokatfullmektig Ellen Merli. Samtlige jobber på DLA Pipers eiendomsavdeling.
PLIKT MED UNNTAK: I utgangspunktet er alle former for eiendomserverv, herunder kjøp, arv, gave og tvangssalg underlagt konsesjonsplikt, sier f.v. partner Andreas Mello-Kildal, advokatfullmektig Hanne Hommedal, partner Bjørn Slaatta, senioradvokat Thorstein Vale Opdal og advokatfullmektig Ellen Merli. Samtlige jobber på DLA Pipers eiendomsavdeling.

UtviklingsABC – Del 8 – Særlig om konsesjon og eiendomsutvikling (+)

I en serie artikler setter DLA Piper fokus på hva eiendomsutviklere bør være særlig bevisste på i ulike faser av et utviklingsprosjekt. Denne artikkelen tar for seg relevante problemstillinger knyttet til konsesjonsreglene.

Publisert Sist oppdatert

Dersom man ikke får konsesjon til å erverve en eiendom hvor dette er påkrevd, vil man kunne bli tvunget til å selge eiendommen videre, i ytterste konsekvens med tap. Eiendomsutviklere bør derfor være bevisste på konsesjonsregelverket ved erverv av utviklingseiendommer, selv om de fleste eiendommer er unntatt fra konsesjonsplikt.

Overordnet om konsesjonI utgangspunktet er alle former for eiendomserverv, herunder kjøp, arv, gave og tvangssalg, underlagt konsesjonsplikt. Konsesjonsplikt innebærer at det må innhentes tillatelse fra kommunen ved erverv av eiendommen. Regelverket inneholder imidlertid mange unntak. De fleste eiendomskjøp er derfor unntatt fra konsesjonsplikt.

Formålet med konsesjonsreglene er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. Reglene skal videre sikre eier- og bruksforhold som er mest hensiktsmessige for samfunnet.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.