Juss:

UFORUTSIGBARHET: Skattedirektoratets uttalelse skaper etter vårt syn unødvendig uforutsigbarhet, skriver artikkelforfatterne.
UFORUTSIGBARHET: Skattedirektoratets uttalelse skaper etter vårt syn unødvendig uforutsigbarhet, skriver artikkelforfatterne.

Ny prinsipputtalelse om justeringsreglene for merverdiavgift (+)

I en ny prinsipputtalelse gir Skattedirektoratet anvisning på at kjøper ikke bare må være eller bli mva-registrert senest med virkning fra og med transaksjonsterminen, men også rent faktisk må bli registrert av skattekontoret innen utløpet av transaksjonsterminen, for at selger skal kunne unnlate å tilbakeføre fradragsført merverdiavgift ved inngåelse av justeringsavtale.

Publisert

Virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret har fradragsrett for merverdiavgift på kostnader til ny-, på- og ombygging av fast eiendom som til bruk i den registrerte virksomheten. Fradragsretten for merverdiavgift på slike "kapitalvarer" er betinget av at eiendommen ikke overdras eller på annen måte omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett i løpet av en periode på ti år etter at byggetiltaket er ferdigstilt.

Hvis det finner sted en overdragelse (salg, fisjon, fusjon, omdanning e.l.) hvor eiendommen overføres til et annet subjekt innenfor justeringsperioden, må overdrager justere fradragsføringen ved å tilbakebetale en forholdsmessig del av den fradragsførte merverdiavgiften.

Det gjelder imidlertid et viktig unntak; overdrager kan på nærmere vilkår unnlate å justere fradragsføringen dersom plikten til å justere overføres til mottager.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.