Karriere:

BLIR BDO-PARTNER: Fredrik Bratt Rebne.
BLIR BDO-PARTNER: Fredrik Bratt Rebne.

Ny partner på eiendomssatsingen i BDO

BDOs bransjesatsing på eiendom har hatt solid vekst de siste årene. Fredrik Bratt Rebne er ny partner på laget, og styrker satsingen ytterligere.

Publisert

BDOs bransjesatsning på eiendom utgjør i dag over 75 nøkkelressurser innen revisjon, regnskap, rådgivning, transaksjonsstøtte og skatt/avgift. BDO Eiendom tar nå nye steg mot storkundemarkedet i eiendomsbransjen.

– Det er utrolig spennende å jobbe med en bransje hvor det ofte oppstår komplekse problemstillinger inn mot eksempelvis optimalisering av konsernstrukturer, kjøpsumsberegninger, oppkjøpsanalyser, verdsettelser samt skatt og avgiftsmessige problemstillinger, sier Fredrik Bratt Rebne, som har lang fartstid i BDO.

- Dette er områder som jeg er særskilt interessert i, og det er veldig utviklende å jobbe i BDO som kan sette sammen bransjeteam på tvers av fagfelt, legger han til.

Fredrik Bratt Rebne er partner på Oslo-kontoret og jobber med flere store eiendomskonsern.

– Vi gleder oss over å ha Fredrik som partner med på laget. Han er en viktig ressurs inn mot de store eiendomskundene våre, og har dyptgående kunnskap om utfordringer og muligheter i eiendomsbransjen, sier leder for satsingen, Sigmund Olav Lie.

Powered by Labrador CMS