TROSVIKSTRANDA: Værste er i gang med sin gigantutbygging på den gamle verftstomta i Fredrikstad. På den andre siden av elva vil  Fredrikstad Kommune Eiendomsutvikling, Cityplan og Oven Eiendom utvikle Trosvikstranda til en ny og urban bydel. Ill.: MAD Arkitekter
TROSVIKSTRANDA: Værste er i gang med sin gigantutbygging på den gamle verftstomta i Fredrikstad. På den andre siden av elva vil Fredrikstad Kommune Eiendomsutvikling, Cityplan og Oven Eiendom utvikle Trosvikstranda til en ny og urban bydel. Ill.: MAD Arkitekter

Ny milliardutbygging i Fredrikstad

Cityplan og Fredrikstad Kommune Eiendomsutvikling er nå i gang med planene om hundrevis av boliger og 20.000 – 30.000 kvadratmeter næringsareal.

Publisert Sist oppdatert

Rådgivningsselskapet WSP Norge varslet nylig om oppstart av detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for Trosvikstranda i Fredrikstad.

– Formålet er å videreutvikle sentrum langs elven og gjøre Trosvikstranda til en naturlig forlengelse av eksisterende sentrum, med forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting og næring, skriver Hege Rydland blant annet i varselet.

Trosvikstranda er et gammelt næringsområde like vest av sentrum, tvers over Vesterelva fra Fredrikstad stadion. Fredrikstad Kommune Eiendomsutvikling har lenge snakket om byutvikling på det 20 mål store området som de eier 63 prosent av – de lokale selskapene Cityplan med Sander Grundvig i førersetet og Oven Eiendom eier resten.

LES OGSÅ: Bygger ti ganger så stort som Aker Brygge

– Vi gleder oss enormt til å ta fatt på Trosvikstranda. Her er det klart for byutvikling og en forvandling av et meget spennende område. Det blir plenty av leiligheter, i kombinasjon med relevant næringsvirksomhet på gateplan. Nærheten til elva vil gjenspeiles i stemning og stil, melder Cityplan.

Her er et snakk om byggehøyder på opptil åtte etasjer og minst 1,5 milliarder kroner i totalinvesteringer. Utviklerne har brukt MAD Arkitekter til å illustrer hvordan den nye bydelen kan bli når den står ferdig om noen år. Arkitekt Kurt Singstad forteller at planen er å rive alle bygningene på området, unntatt to verneverdige.

– Vårt forslag viser hvordan byen kan utvides med nye byrom, en kanal og promenade mot sjøen. Trosvikstranda skal være mer enn et standard boligområde som det ofte blir i utkanten av en by. Cityplan er veldig interessert i å ta med seg byen i en reell sentrumsutvidelse, påpeker han.

LES OGSÅ: Bygger for ti milliarder kroner

Arkitektene presenterer i sitt forslag bygninger med korte fasadelengder med ulike uttrykk. Dette er gjort helt bevisst som en forlengelse av historien.

– Det har vært mye industri på Trosvikstranda opp gjennom tidene, en identitet vi ønsker å videreføre i lokalområdet. Dette inkluderer å få inn en gatestruktur som var der tidligere, og vi skal ta vare på den gamle slippen. At vi har tegnet inn teglfasader er også litt kjennetegnende for det historiske industriuttrykket, sier Singstad.

– Hva er tidshorisonten her?

– Reguleringsarbeidet kan nok ta et par år, deretter skal det bygges og boligene porsjoneres ut i takt med hva markedet tåler. Det er vanskelig å si, men det blir aktivitet der i flere år fremover, poengterer han.

Selv om MAD Arkitekter er alene om de innledende skissene, er det ikke sikkert at de får hele oppdraget når prosessen virkelig starter.

– Det kan nok tenkes at det blir flere arkitektfirmaer involvert her, både fordi det er et stort prosjekt og at utviklerne ønsker flere forskjellig uttrykk, påpeker Kurt Singstad.