RYKKER OPP: Martha Bergh Lunde og Grethe Haugland.
RYKKER OPP: Martha Bergh Lunde og Grethe Haugland.

Ny lederduo i LINK arkitektur

Grethe Haugland blir ny adm. direktør i LINK arkitektur i Norge, mens Martha Bergh Lunde går inn i en nyopprettet COO-stilling for LINK-konsernet.

Publisert

Begge rekrutteringene er fra egne rekker i LINK arkitektur. Grethe Haugland er i dag Direktør for Region Vest i LINK arkitektur. Hun har 26 års erfaring som arkitekt og åtte års erfaring som leder for arkitektkontor, og er dermed en markant fagperson i bransjen. Martha Bergh Lunde har ti års erfaring som økonomidirektør i LINK arkitektur og har det siste året fungert som konstituert administrerende direktør. Hun går nå inn i en nyopprettet COO-stilling for hele konsernet i Skandinavia og vil ha operativt ansvar for selskapets utviklingsprosesser i tråd med ny strategi. Begge tiltrer sine nye roller 15. september.

– Jeg er særdeles fornøyd med at Grethe og Martha har takket ja til utfordringen og er overbevist om at vi får en svært solid og handlekraftig ledelse i Norge. Vi skal med dette grepet styrke vår konkurransekraft og møte utviklingen i bransjen med en fremoverlent strategi. De har sterke kvaliteter begge to og utfyller hverandre på en svært god måte, utdyper Kirsten, som legger til at det har vært en omfattende kompetitiv rekrutteringsprosess med mange eksterne kandidater til en meget spisset kravspesifikasjon, sier konsernsjef Kirsten Anker Sørensen i LINK arkitektur.

– Jeg er stolt og full av forventninger til mine nye arbeidsoppgaver. Jeg vil ha fokus på å utvikle rådgiverrollen til arkitektene og styrke samarbeidet på tvers av geografi og fagområder. Med bærekraft solid forankret og med høy innovasjonstakt skal vårt arbeid legge premissene for et godt sted å være, - i dag og i fremtiden, sier Grethe Haugland.